• Här är du:

Regionen beviljas utvecklingsbidrag av Statens kulturråd

Region Västmanland har beviljats 1, 5 miljoner kronor i utvecklingsbidrag inom kulturområdet för tre olika projekt.

Vid årets fördelning av utvecklingsbidrag har Kulturrådet särskilt prioriterat projekt som stärker och utvecklar bild- och formområdet. Det handlar ofta om att utveckla samverkan mellan aktörer och kommuner. Många har tydligt fokus på pedagogiska insatser för att nå fler, framförallt barn och unga.

 

Ett kulturliv för alla - Konst   beviljades bidrag med 400 000 kronor. Projektet syftar till att utveckla långsiktiga och hållbara strukturer för arbetet med konst i Västmanland. Projektet kommer att utveckla samverkan på flera plan inom konstområdet bland annat mellan regionen, kommunerna och civilsamhället. ”Ett kulturliv för alla – Konst” innebär att barn och unga som prioriterad målgrupp får ökad möjlighet att ta del av och skapa konst. Projektet motsvarar en efterfrågan i kommunerna som innebär att stärka konsten i Västmanland.

Projektet Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar   i Mellansverige beviljades bidrag med 500 000 kronor. Projektet syftar till att synliggöra en nationell minoritets kulturarv och historia, vilken är en del av den större gemensamma historien. Inledningsvis kommer projektet att fokusera på berättelser, minnen och de fysiska spåren i landskapet. Projektet är ett samarbete över länsgränser och kommer att genomföras i samarbete med Gaaaltje – sydsamiskt kulturcentrum och länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

Heterogena kulturarv – att ändra framtiden   beviljades bidrag med 600 000 kronor. Projektet syftar till att öka kunskaperna om rättighetskampernas betydelse – historiskt och i samtiden - för ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Det handlar om kampen för att leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön och ursprung. Rättighetskampernas kulturarv är en del av Sveriges moderna historia. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Västmanlands läns museum, Historiska museet, Sundsvalls museum och Regionmuseet Kristianstad och inbegriper samverkan mellan en rad organisationer inom och utom kultursektorn.

 

Kontaktpersoner

Ett Kulturliv för alla - Konst
Ann-Charlotte Wedérus, enhetschef, kulturutveckling 021-17 45 68

Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige
Heterogena kulturarv – att ändra framtiden
Carl-Magnus Gagge, länsmuseichef 070-609 27 14

Lena Karlström, kulturchef 021-17 34 53