• Här är du:

 

SVENSKARNA OCH DERAS KYRKOR

 

 

 

Onsdag 17 oktober kl18
Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås
Fri entré

 

Hur har kyrkan format svenskarna? Och varför ser egentligen kyrkorna ut som de gör? Enbart inom Svenska kyrkan finns 3700 kyrkor. De flesta är gamla sockenkyrkor, spridda över alla landets bebodda delar. Historikern Hanna Enefalk tar oss med på en tusenårsresa till ett Sverige som vi ofta bara har anat. Lagar, moral, tidsuppfattning, till och med själva landskapet, allt har utvecklats i samspel med landets kyrkor.

Föredraget presenteras i samarbete mellan Västmanlands läns museum, Svenska kyrkan och Badelunda Hembygdsförening.