• Här är du:

Byggnadsinventering i Skinnskatteberg

 

 

Nu fortsätter arbetet med att uppdatera Skinnskattebergs kommuns kulturmiljöprogram. Uppdateringen sker i samarbete mellan Skinnskattebergs kommun, Länsstyrelsen i Västmanland och Västmanlands läns museum.

Under hösten 2018 kommer en byggnadsinventering utföras av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier. Inventeringens syfte är att identifiera de kulturmiljövärden som finns i området och öka kunskapen om det byggda kulturarvet. Inventeringen kommer därefter vara ett underlag i arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram.

Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier inventerar bebyggelse i utvalda områden genom fotografering på plats fram till början/mitten av oktober.

 

Har du frågor om byggnadsinventeringen:

 

Christina Morén, byggnadsantikvarie 
021-17 68 41, christina.moren@regionvastmanland.se

Emma Karp, bebyggelseantikvarie
021-39 32 82, emma.karp@regionvastmanland.se