ARKIV OCH BIBLIOTEK

Verksamhetsområdet arbetar med att samla, vårda, tillgängliggöra och förmedla vårt gemensamma kulturarv. Detta görs utifrån de olika typer av handlingar som finns i arkivet och de böcker som finns i museets boksamling. I arkivet finns många foton och berättelser om platser och människor.

Verksamheten är särskilt inriktad på att dokumentera och göra kulturarvet synligt genom fotografiska bilder och film. Bildsamlingarna digitaliseras kontinuerligt och ett urval är sökbara på museets hemsida. Det går även att beställa bilder ur bildsamlingarna.

Allt arkivmaterial och alla våra böcker kan studeras i Faktarummet.

ÖPPETTIDER
tis- fre 10- 16
lunchstängt 12-12.30

Du kan också boka tid om du vill göra ett besök en annan dag.

 

Ivan Klaesson, arkivarie  
Tel: 021-39 32 78
E-post: ivan.klaesson@ltv.se
Karlsgatan 2
722 14 Västerås