KONSTVERKSAMHET

 

   

Ett av Västmanlands läns museums uppdrag är att skapa bättre förutsättningar för den samlade konstverksamheten i länet. Detta sker i första hand genom arbetet inom Konsten i vården.