Gå Över Åns logga

GÅ ÖVER ÅN

 

Offentlig konst, det offentliga rummet och lärande

Gå Över Ån drevs av Västmanlands läns museum i samarbete med Västerås Konstmuseum och pågick mellan 1 januari 2008 och 30 juni 2009. Namnet kan tolkas i bokstavlig mening, eftersom det var ett samarbetsprojekt mellan de båda museerna, som låg på varsin sida av Svartån i Västerås.

Det kan också tolkas symboliskt: Att bygga broar och gå över den osynliga ån mellan samtidskonst och kulturarv, mellan kultur, näringsliv och samhälle. Nya broar behövs för att öka barns och ungdomars möjligheter att göra sig hörda, använda och påverka sin egen stad.

Därför initierades Gå Över Ån som ett pedagogiskt pilotprojekt för att utveckla en ny pedagogisk modell och skapa möjlighet för museerna att arbeta med elever 13 - 19 år ute i det offentliga rummet. Under våren 2008 utökades projektet och ett nytt delprojekt skapades: Gå Över Ån - Plattform.

 

Gå Över Ån – Plattform

Plattformsprojektet bestod av flera delprojekt: föreläsningar, seminarier, workshops och utställningar. Projektet fokuserade på att sprida inspiration, kunskap och öppna upp för en diskussion kring den offentliga miljön och den offentliga konsten i Västerås, Västmanlands län.

Gå Över Ån – Plattform skedde i samarbete med en rad aktörer: Västerås Stad, Västmanlands länsbildningsförbund, vlt och kulturstiftelsen Arty. Syftet med projektet var att undersöka och uppmärksamma hur samverkan mellan kultur och näringsliv kring det offentliga rummet och konsten kan få betydelse för regionalt identitetsskapande samt för besöksnäringen, som tillväxtfaktor och för att marknadsföra regionen.

Den 5-6 mars 2009 arrangerades seminariet Hur når konsten ut? Om offentlig konst i ett regionalt och internationellt perspektiv på Elite Stadshotellet i Västerås, som en del av Gå Över Ån.

Under seminariet presenterades också den pedagogiska delen av Gå Över Ån. På seminariet medverkade Rachel Anderson (Head of Interaction, Artangel, Storbritannien), Ann-Sofi Sidén tillsammans med Mats Fahlander (en konstnär och en arkitekt som gemensamt arbetat med konstverket Puzzled, Sverige), Santiago Cirugeda (konstnär, Spanien), Ramon Parramon (Director, Idensitat, Spanien), Gunhild Stensmyr (konsult och utredare, Sverige) med flera.

Arrangörer: Västmanlands läns museum, Västerås Konstmuseum, Konst Gävleborg, Gävle Konstcentrum, Länsmuseet Gävleborg, Riksutställningar och Statens konstråd.

Seminariet arrangerades med stöd av Länsstyrelsen i Västmanlands län, Statens konstråd och Västerås stad.

 

Ett pedagogiskt pilotprojekt

Gå Över Ån engagerade två högstadieklasser från S:t Ilians Skola i Västerås som tillsammans med en ljudkonstnär, Åsa Stjerna, samt konst- och museipedagoger har arbetat i den offentliga miljön längs Svartån.

Pilotprojektet har skett under Svartåprojektets paraply – ett gestaltningsprogram som drivs av Västerås Stad. Elevernas platsspecifika ljudkonstverk presenterades sedan i en utställning längs med Svartån den 2 oktober 2008.

 

Gå Över Ån skedde i samarbete med:

All-plåt och Byggservice AB
ArtPlatform
KRUT-projektet
SNAP!
Statens Konstråd
S:t Ilians Skola
Västerås Stad
Västmanlands länsbildningsförbund

 

Gå Över Ån har drivits med stöd av:

Statens kulturråd
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 

Ett varmt tack till följande för ett gott samarbete med det pedagogiska projektet och vernissagen:

EMS, Stiftelsen för Elektroakustisk Musik i Sverige
Harrys i Västerås
IDA-projektet, Västerås
Oasen
Västerås stift