Skolprogram

För information och  bokning av visningar kontakta våra museipedagoger:


Lena Engström Englin 
tfn: 021-39 32 69
e-post:  lena.engstrom@ltv.se

Anna Bratås 
tfn: 021-39 32 64
e-post: anna.bratas@ltv.se

 


 

 

Övriga visningar


 

  Västerås 1900  

Foto: Sam Törngren, Västmanlands läns museums arkiv.

VÄSTERÅS PÅ 1900-TALET
(1,5 tim, max 25 personer)


En vandring genom Västerås som tar upp stadens historia kring sekelskiftet 1900 och framåt.

Vandring i centrum. Vandringen börjar vid Länsmuseet på Karlsgatan 2.

Kan bokas från april-juni 2017. 


Gratis för alla förskolor, grundskolor och gymnasium.

Målgrupp:   År 1-gymnasiet, särskola - visningen anpassas efter ålder