KOMMANDEJag är i underläge men stolt och instängd

1 juni kl 16 - 18 augusti


Studenter från Informationsdesign på Mälardalens Högskola bearbetar 4 berättelser som återfinns i Länsmuseets basutställning När då var nu - Den nya tidens ordning och reda och försäker ge dem en annorlunda form. En berättelse om en kvinnlig soldat, om en kvinna som vårdas för en fistel i benet, om en mästertiggare och om en soldathustru. Studenterna vill experimentera fram normkritiska, pedagogiska, interaktiva, annorlunda, taktila, experimentella och intresseväckande sätt att gestalta berättelserna. 


Detta är ett samarbete mellan Mälardalens Högskola och Västmanland läns museum stött av det Vinnovafinansierade projektet Normkritiskt utställningslaboritorium.


 


   

Bilder i beslag

9 juni - 14 augusti

Foto: Polismuseet, Stockholm

 

Bilderna i utställningen Bilder i beslag är hämtade från fotoalbum,
som beslagtogs av polisen 1903,
då homosexualitet var förbjuden.
Bilderna i albumen betraktades som bevis på homosexualitet,
och fotografen, Carl von Platen,
anklagades för vad samhället ansåg vara "osedligt leverne".
Han ställdes dock aldrig inför rätta för sina handlingar,
eftersom han förklarades sinnessjuk på grund av sin homosexualitet.

Runt sekelskiftet 1900 började bilder
med homosexuella budskap spridas i Stockholm.
Bilderna var oskyldiga vid första anblicken,
men fulla av sexuella anspelningar vid närmare betraktelse.
Ingen fotograferades t ex naken,
men det fanns nakenbilder i bakgrunden,
och en del av männen bar kvinnliga kläder
eller visade sina ben.

Producerad av Polismuseet i Stockholm.

 

 


 

 

Från periferi till centrum

10 september - 20 november 2016

En projektgrupp från Fotoklubben Aros undersöker Västerås
utifrån tio deltagares perspektiv på vad periferi är;
kanske livet i en stadsdel,
handelns förskjutning från centrum till stadens utkanter,
gränsdragningar eller människor i periferin?

Producerad av Fotoklubben Aros och Västmanlands läns museum.

 

 


 

 

När då var nu - 1800-2000-tal

10 december 2016 - tillsvidare

 

Den avslutande delen av museets basutställningar om Västmanlands historia. Denna gång handlar det om 1800-200-talet.

Producerad av Västmanlands läns museum 

 

 


 

 

NYA BASUTSTÄLLNINGAR

Under tre år, från januari 2014,
bygger Västmanlands läns museum nya basutställningar.
De nya utställningarna berättar om
den västmanländska historien.
Från stenåldern fram tills idag,
om makten och näringarna,
platser i länet och om människorna som levde här.

Vi vill genom utställningarna ge dig
som bor i Västmanland idag,
och dig som besöker vårt län,
en möjlighet att på ett lekfullt och interaktivt sätt
lära känna och identifiera dig med
tidigare generationers västmanlänningar.
Tre basutställningarna har redan öppnat.
”När då var nu – forntidens folk och fä”,  
”När då var nu – medeltidens makt och människor”
och "När då var nu - nya tidens ordning och reda".


Den sista delen, som kommer att  handla om
1800-talet fram till nutid
öppnar den 10  december 2016.