KOMMANDE


 

Painkiller

4 september - 16 november

 

Deltagarna i denna utställning
har tidigare drabbats av påfrestningar och stress
som lett till utmattning och smärta.
Under rehabiliteringen har de kommit i kontakt med bildterapi.

I Självhjälpsgruppens form
har de nu under två år
fortsatt att stödja varandra
i samtal och utveckla sitt måleri.
Denna utställning är en manifestation
av hur bildskapande i grupp
kan bidra till läkande och ökad kreativitet!

 


 

Livsbilder - 20 röster i tid och rum

6 september - 25 januari 2015

Richard Hamilton Foto: Martin Lindeborg Nordiska museet - Livsbild Foto: Peter Segemark Nordiska museet - Caroline Andersson Foto: Julia Sjoberg Nordiska museet

 

I utställningen berättar människor
med olika funktionsnedsättningar
om sina vardagsliv.
Under ett års tid har Nordiska museet
och Handikapphistoriska föreningen
samlat in 260 berättelser
om att leva med funktionsnedsättning
nu och förr i tiden.
Berättelserna rymmer allt
från glädje och lycka
till sorg och ilska.

Tjugo berättelser har valts ut till utställningen.
De visas i text, tal och på teckenspråk,
samt på lätt svenska i text och tal.
Tidningar på svenska och lättläst svenska
med alla berättelser
finns att ta med sig hem.

Utställningen har gjorts av
projektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU,
med stöd från Allmänna arvsfonden.

 


 

Staged fashion - designed identities

17 oktober - 15 februari 2015

 

Yohio - Katarina de Bourg - foto Kristofer Lönnå Falkenbergs museum

 

Troligen har du hört talas om Yohio,
Army of Lovers, The Knife och Roger Pontare.
Kanske är du inte lika familjär med
Katarina de Bourg, Camilla Thulin, Bella Rune
eller Sarah Mårskog?

I utställningen möter vi formgivarna
bakom kläderna till några
av Sveriges främsta artister och band.

Utställningen innehåller 28 scenkostymer
samt text och bildmaterial
som berättar om processen bakom plaggen.

Producerad av Falkenbergs museum, designmuseum i Halland.