KOMMANDE


 

När då var nu - Nya tidens ordning och reda

1500-1700-tal

20 februari 2016 - tillsvidare

 

Bild: Västmanlands läns museum

 

Den nya tiden var här!
Nu gjordes många resor
där européerna upptäckte världen.
Kunskapen om världen blev större
och kartorna mer detaljerade.
Vetenskapsmän blickade in i kroppen
och ut i rymden.
Kyrkan reformerades
och vi blev protestanter i Sverige.

Det var även en orolig tid med många krig
men det var även en tid
där kungar försökte skapa ordning och reda.
I städer som Västerås och Arboga
drogs gator om och blev rakare.
I Västmanland anlades många järnbruk
och människor med ny kunskap lockades till länet.

 
Välkommen och upplev den nya tidens ordning och reda!

Producerad av Västmanlands läns museum

 

 


 

 

Hembygd - någonstans i Sverige

2 april - 29 maj 2016

Foto: Daniel_Andersson_Nol, Mahmoud_Ghannam_Kalmar, Yamina_Sandstrom_Jokkmokk och Angelica_Karlsson_Stenkumla.

 

Det vi kallar hembygd
ser olika ut beroende på vem som definierar den.
Det är inte enbart en plats
utan lika mycket de som bor på platsen.
Vad man gjort och gör tillsammans med människorna som bor där
kan också vara en del av ens hembygd.

Utställningen handlar om hur unga människor ser på sin hembygd.
Ett stort antal unga människor mellan 15-23 år
med olika bakgrund, intressen och förutsättningar
har intervjuats, fotograferats och filmats.
De kommer från Oxie i söder till Pajala i norr
och från Skärhamn i väster till Stenkumla i öster.

Producerad av Rot Produktion i samarbete med Arbetets museum.

 

 


 

 

100 år på två hjul

14 maj - 21 augusti 2016

 

Utställningen handlar om Västerås Cykelklubbs 100- åriga historia.
Dessutom speglas cykelns roll i samhället, tekniska utveckling
och en glimt in i cykelns och klubbens framtid.

Producerad av Västerås cykelkubb i samarbete med Västmanlands läns museum

 

 

Anundsloppet 1949. Översiktsbild - Ehns kurva

 

 


 

 

Bilder i beslag

9 juni - 14 augusti 2016

 

Bilderna i utställningen Bilder i beslag är hämtade från fotoalbum,
som beslagtogs av polisen 1903,
då homosexualitet var förbjuden.
Bilderna i albumen betraktades som bevis på homosexualitet,
och fotografen, Carl von Platen,
anklagades för vad samhället ansåg vara "osedligt leverne".
Han ställdes dock aldrig inför rätta för sina handlingar,
eftersom han förklarades sinnessjuk på grund av sin homosexualitet.

Runt sekelskiftet 1900 började bilder
med homosexuella budskap spridas i Stockholm.
Bilderna var oskyldiga vid första anblicken,
men fulla av sexuella anspelningar vid närmare betraktelse.
Ingen fotograferades t ex naken,
men det fanns nakenbilder i bakgrunden,
och en del av männen bar kvinnliga kläder
eller visade sina ben.

Producerad av Polismuseet i Stockholm.

 

 


 

 

Från periferi till centrum

10 september - 20 november 2016

En projektgrupp från Fotoklubben Aros undersöker Västerås
utifrån tio deltagares perspektiv på vad periferi är;
kanske livet i en stadsdel,
handelns förskjutning från centrum till stadens utkanter,
gränsdragningar eller människor i periferin?

Producerad av Fotoklubben Aros och Västmanlands läns museum.

 

 


 

 

När då var nu - Modärna tiden

1800-2000-tal

10 december 2016 - tillsvidare

 

Den avslutande delen av museets basutställningar om Västmanlands historia.

Producerad av Västmanlands läns museum 

 

 


 

 

NYA BASUTSTÄLLNINGAR

Under tre år, från januari 2014,
bygger Västmanlands läns museum nya basutställningar.
De nya utställningarna berättar om
den västmanländska historien.
Från stenåldern fram tills idag,
om makten och näringarna,
platser i länet och om människorna som levde här.

Vi vill genom utställningarna ge dig
som bor i Västmanland idag,
och dig som besöker vårt län,
en möjlighet att på ett lekfullt och interaktivt sätt
lära känna och identifiera dig med
tidigare generationers västmanlänningar.
De första två basutställningarna har redan öppnat.
”När då var nu – forntidens folk och fä” 
och ”När då var nu – medeltidens makt och människor”.

Nästa basutställning kommer att handla om
Västmanland på 1500-1700-talet.
Den öppnar den 20 februari 2016.
Den sista delen, som handlar om
1800-talet fram till nutid
öppnar i december 2016.