KOMMANDE


 

  

 

NYA BASUTSTÄLLNINGAR

 

Från januari 2014 och under de kommande tre åren

bygger Västmanlands läns museum nya basutställningar.

De nya utställningarna berättar

om den västmanländska historien.

Från stenåldern fram tills idag,

om makten och näringarna,

platser i länet och om människorna som levde här.

 

Vi vill genom utställningarna ge dig

som bor i Västmanland idag

en möjlighet att på ett lekfullt och interaktivt sätt

lära känna och identifiera dig med

tidigare generationers västmanlänningar.

 

KOMMANDE BASUTSTÄLLNINGAR

maj 2014  När då var nu – forntidens folk och fä

mars 2015  När då var nu – medeltidens liv, död och levebröd

hösten 2015  1500-1700-talen

hösten 2016  1800-tal fram till idag

 

(med reservation för ändringar)