Kommande utställningar




  

När då var nu - modärna tider 1800-1900-tal

10 december 2016 - tillsvidare


 

Foto Åke V Larsson Västmanlands läns museum/Arkivfoto

Den 4:e och sista utställningen om Västmanlands historia!
Den handlar om en tid då stora förändringar skedde i Sverige och i Västmanland.
Vi gick f rån att vara ett land som folk flydde från,
till ett land som folk flyr till.
Genom folkrörelser och kamp
fick vi demokrati, jämställdhet och rättigheter för fler.
Bra bostäder, skolor och sjukhus för alla blev ett motto.
Människor flyttade från landsbygden och från andra länder
till städer och nya samhällen över hela länet.

Elektriciteten förändrade människors liv.
Tåg, cyklar, bilar och flygplan, telefoner,
TV, radio och datorer var nya uppfinningar
som gjorde att världen krympte.

I Västmanland blomstrade industrierna.
Järnet blev till stål och moderna produkter.
Prylar tillverkades och såldes i nya affärer.
Folk gick på bio, till Folkets park
och åkte på semester.
Tonåringarna chockerade vuxenvärlden.

Välkommen in i det nya och moderna Västmanland!



Producerad av Västmanlands läns museum 

 

 


 

 

NYA BASUTSTÄLLNINGAR

Under tre år, från januari 2014,
bygger Västmanlands läns museum nya basutställningar.
De nya utställningarna berättar om
den västmanländska historien.
Från stenåldern fram tills idag,
om makten och näringarna,
platser i länet och om människorna som levde här.

Vi vill genom utställningarna ge dig
som bor i Västmanland idag,
och dig som besöker vårt län,
en möjlighet att på ett lekfullt och interaktivt sätt
lära känna och identifiera dig med
tidigare generationers västmanlänningar.
Tre basutställningarna har redan öppnat.
”När då var nu – forntidens folk och fä”,  
”När då var nu – medeltidens makt och människor”
och "När då var nu - nya tidens ordning och reda".


Den sista delen, som kommer att  handla om
1800-talet fram till nutid
öppnar den 10  december 2016.