Kommande utställningar
 

När då var nu - modärna tider 1800-1900-tal

10 december 2016 - tillsvidare


 

Foto Åke V Larsson Västmanlands läns museum/Arkivfoto

Den 4:e och sista utställningen om Västmanlands historia!
Den handlar om en tid då stora förändringar skedde i Sverige och i Västmanland.
Vi gick f rån att vara ett land som folk flydde från,
till ett land som folk flyr till.
Genom folkrörelser och kamp
fick vi demokrati, jämställdhet och rättigheter för fler.
Bra bostäder, skolor och sjukhus för alla blev ett motto.
Människor flyttade från landsbygden och från andra länder
till städer och nya samhällen över hela länet.

Elektriciteten förändrade människors liv.
Tåg, cyklar, bilar och flygplan, telefoner,
TV, radio och datorer var nya uppfinningar
som gjorde att världen krympte.

I Västmanland blomstrade industrierna.
Järnet blev till stål och moderna produkter.
Prylar tillverkades och såldes i nya affärer.
Folk gick på bio, till Folkets park
och åkte på semester.
Tonåringarna chockerade vuxenvärlden.

Välkommen in i det nya och moderna Västmanland!Producerad av Västmanlands läns museum 

 

 


 

100 % kamp – Sveriges historia

25 mars   - 13 augusti 2017  

 

100 % kamp – Sveriges historia berättar om
de många rättighetskampernas Sverige.

Att rättigheter inte kommer av sig själv,
utan är resultat av människors kamp.

Att rättigheter inte kan tas för givna.
Att rättigheter kan hotas och begränsas.
Och om vad alternativet till allas lika rätt kan innebära.

Kamper för rättigheter är en del av historien.
Människor har tagit strid för sina och andras villkor.
För rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor,
sexuell läggning, tro, kön, klass och ursprung.

Rättighetskamperna har en lång historia.
Men de är inte över.
Kamper är en del av vår samtid.
De pågår runt omkring oss.
Varje dag.

Utställningen 100 % kamp – Sveriges historia har kommit till
genom 
att en rad organisationer och personer bidragit
med tid, kunskap och engagemang.
Vi vill rikta ett varmt tack till er alla.
Utan er, ingen utställning.

100 % kamp – Sveriges historia är ett samarbete mellan
Regionmuseet Kristianstad, Västmanlands läns museum,
Statens Historiska museum, Sundsvalls museum
och Forum för levande historia.

Projektet stöds och finansieras av
Statens kulturråd, Postkodlotteriets Kulturstiftelse,
Riksantikvarieämbetet och Region Skåne.