Kommande utställningar


 

Från periferi till centrum

10 september - 15 januari 2017

Foto: Christer Törnkvist

En projektgrupp från Fotoklubben Aros undersöker Västerås
utifrån tio deltagares perspektiv på vad periferi är;
kanske livet i en stadsdel,
handelns förskjutning från centrum till stadens utkanter,
gränsdragningar eller människor i periferin?

Producerad av Fotoklubben Aros och Västmanlands läns museum.

 


 

Idrott <3 kultur = hälsa 

17 september - 23 oktober 2016

 

Vi på SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands Idrottsförbund
tror helhjärtat på att ”Idrott <3 Kultur = Hälsa!”.
När du kliver över tröskeln
som leder in till vårt tillfälliga klubb- och omklädningsrum på museet
 
förstår du kanske varför.

Allt började med vårt deltagande i Arvsfondsprojektet ”Läget”
där vi samverkar med Landstinget och kulturen runt om i Västmanland
om och kring hur ungdomar upplever sin hälsa utifrån studien ”Liv och hälsa ung”.
Vårt uppdrag är att tillsammans och med hjälp av ungdomar
  – våra så kallade ”Ungdomscoacher” -
skildra deras upplevelser i olika kulturella sammanhang.
Precis som vi hoppas att det gör för dig att besöka vår utställning på Länsmuseet,
öppnade det våra ögon, sinnen och hjärtan ytterligare 
gällande hur viktigt det är med samverkan även för hälsa.
Det du kan se under vår utställning är ett axplock från vår vardag.
Av den idrott som vi på sisuovif möter varje dag.
Det handlar om hur det känns att sitta på bänken.
Det handlar om kärlek. Om glädje. Om svett.
Om tårar. Om dans. Om skratt.
Om självförtroende. Om goda vanor. Om öppna sinnen.
Om öppna hjärtan. Om hälsa. Om att verka tillsammans.
Om att öppna dörrar och att kliva över trösklar.
Vi har blivit inbjudna till kulturen
för att visa vår verksamhet genom våra unga coachers ögon.
Men…
Hur tänker du kring idrottens olika värden?
Får du idéer? Inspiration?
Hur kan vi stötta dig?   

Producerad av SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands Idrottsförbund

 

 


 

 

När då var nu - modärna tider 1800-1900-tal

10 december 2016 - tillsvidare

 

 

Foto Åke V Larsson Västmanlands läns museum/Arkivfoto

Den 4:e och sista utställningen om Västmanlands historia!
Den handlar om en tid då stora förändringar skedde i Sverige och i Västmanland.
Vi gick f rån att vara ett land som folk flydde från,
till ett land som folk flyr till.
Genom folkrörelser och kamp
fick vi demokrati, jämställdhet och rättigheter för fler.
Bra bostäder, skolor och sjukhus för alla blev ett motto.
Människor flyttade från landsbygden och från andra länder
till städer och nya samhällen över hela länet.

Elektriciteten förändrade människors liv.
Tåg, cyklar, bilar och flygplan, telefoner,
TV, radio och datorer var nya uppfinningar
som gjorde att världen krympte.

I Västmanland blomstrade industrierna.
Järnet blev till stål och moderna produkter.
Prylar tillverkades och såldes i nya affärer.
Folk gick på bio, till Folkets park
och åkte på semester.
Tonåringarna chockerade vuxenvärlden.

Välkommen in i det nya och moderna Västmanland!Producerad av Västmanlands läns museum 

 

 


 

 

NYA BASUTSTÄLLNINGAR

Under tre år, från januari 2014,
bygger Västmanlands läns museum nya basutställningar.
De nya utställningarna berättar om
den västmanländska historien.
Från stenåldern fram tills idag,
om makten och näringarna,
platser i länet och om människorna som levde här.

Vi vill genom utställningarna ge dig
som bor i Västmanland idag,
och dig som besöker vårt län,
en möjlighet att på ett lekfullt och interaktivt sätt
lära känna och identifiera dig med
tidigare generationers västmanlänningar.
Tre basutställningarna har redan öppnat.
”När då var nu – forntidens folk och fä”,  
”När då var nu – medeltidens makt och människor”
och "När då var nu - nya tidens ordning och reda".


Den sista delen, som kommer att  handla om
1800-talet fram till nutid
öppnar den 10  december 2016.