KOMMANDE


  
 

Arvet - en utställning om en ny generation

13 juni - 6 september

 

   

 

Invigning 13 juni kl.13

Hur bevaras det finska språket
och den finska kulturen?
Vilket arv och vilka tankar
förs vidare till nästa generation?
Vad är ett finskt förvaltningsområde
och vilka är våra finska samordnare?
Vad tänker västmanländska barn och unga
om sitt finska arv?


Utställningen bygger på kända
och okända sverigefinnars tankar
kring sitt finska arv.

Arvet - näyttely uudesta sukupolvesta

Miten säilyttää suomen kieli ja suomalainen kulttuuri?
Minkälainen kulttuuriperintö ja mitkä ajatukset siirtyvät seuraavalle sukupolvelle?
Mitä tarkoitetaan suomalaisella hallintoalueella ja keitä ovat suomalaiset tiedottajamme?
Mitä västmanlantilaiset lapset ja nuoret ajattelevat suomalaisesta perinnöstään?

Näyttely pohjautuu tunnettujen ja vähemmän tunnettujen ruotsinsuomalaisten
pohdintoihin heidän suomalaisesta perinnöstään?

 

www.arkisto.org

 NYA BASUTSTÄLLNINGAR

Från januari 2014 och under de kommande tre åren
bygger Västmanlands läns museum nya basutställningar.
De nya utställningarna berättar
om den västmanländska historien.
Från stenåldern fram tills idag,
om makten och näringarna,
platser i länet och om människorna som levde här.

Vi vill genom utställningarna ge dig
som bor i Västmanland idag
en möjlighet att på ett lekfullt och interaktivt sätt
lära känna och identifiera dig med
tidigare generationers västmanlänningar.

KOMMANDE BASUTSTÄLLNINGAR

maj 2014            När då var nu – forntidens folk och fä
mars 2015         När då var nu – medeltidens makt och människor
våren 2016         1500-1700-tal
hösten 2016       1800-tal fram till idag

(med reservation för ändringar)