100 % kamp – Sveriges historia

23 mars - 24 september 2017

 

 


Rättighetskamperna har varit och är många i den svenska historien och samtiden. 100 % kamp - Sveriges historia  berättar om de många rättighetskampernas Sverige. Om människor som har kämpat och de som fortfarande kämpar för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige. Genom olika teman som rätten till kroppen, rätten till vardag och reaktioner mot rättigheter skildras rättighetskamper i det förflutna och i samtiden; kampen för att få leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung.

100 % kamp – Sveriges historia skildrar rättigheternas grundläggande betydelse för ett demokratiskt samhälle, undersöker vad som händer när rättigheter tas för givna och berättar om vad avsaknaden av rättigheter kan innebära för människors liv. Här ges plats till dem som arbetar för allas rösträtt, för rätten att kunna bo hemma, för rätten att få bestämma över sin kropp. Rättighetskämpar presenteras. Kan det vara just vem som helst? Du och jag?

Det är viktigt att veta att rättigheter inte kommer av sig själv, utan är resultat av människors kamp. Att rättigheter inte kan tas för givna. Att rättigheter kan hotas och begränsas. Och om vad alternativet till allas lika rätt kan innebära. Kamper för rättigheter är en del av historien. Men de är inte över. Kamper är en del av vår samtid. De pågår runt omkring oss. Varje dag.

 

Utställningen är producerad av Regionmuseet Kristianstad med tillägg från Västmanlands läns museum.

100 % kamp - Sveriges historia är ett samarbete mellan Västmanlands läns museum, Regionmuseet Kristianstad, Historiska museet och Sundsvalls museum.

Arbetet stöds och finansieras av Statens Kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Region Skåne och Postkodlotteriets Kulturstiftelse.