Alltid fri entré!


Välkommen till Västmanlands läns museum på Karlsgatan 2 i Västerås.
måndag stängt  tisdag kl 10-17  onsdag kl 10-20  torsdag kl 10-17  fredag kl 10-17  lördag kl 12-16  söndag kl 12-16

HITTA TILL OSS »

Faktarummet stängt

Torsdagen den 22 augusti kommer Faktarummet med bibliotek och arkiv vara stängt pga verksamhetsdag. Varmt välkommen tillbaka på fredag!
 

2019-08-19 00:00
En semesterdröm inom räckhåll

Strömsholms kanal är ett av våra finaste kulturminnen. Att uppleva, färdas på eller bredvid – på cykel, med båt eller till fots. Med början i Borgåsund återbrukar och förvandlar vi nu sluss- och brovaktarstugor till bekväma, vattennära boenden för framtiden. För dig, din familj och dina vänner att semestra hållbart och aktivt längs med kanalen. Och samla semesterminnen till nästa generation. Ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Västmanland och Strömholms Kanalbolag via projektet Bruk 2.0.

2019-08-13 00:00
Läs mer

Kalender

Slaget om Västerås och skeletten från Dominikankonventet
När Dominikankonventet i Västerås grävdes ut, på 1950-talet, upptäcktes att många skelett hade vapenskador. Sven Drakenberg, som ledde utgrävningen, föreslog att de som stupat i slaget om Västerås 1521 begravts i konventet. Elin Ahlin Sundman, osteolog och doktorand i arkeologi på Háskóli íslands i Reykjavik, kommer att berätta om analysen av skeletten.
Syntolkad stadsvandring
Det krävs inte perfekt syn för att ta del av våra utställningar. Under våra syntolkade visningar ges detaljerade och målande beskrivningar av konsten i museet eller i staden offentliga miljöer. Under dagens syntolkade stadsvandring kommer vi lära oss med om Västerås stads konst och historia.
Barnlördag i Pedagogen
Välkommen till länsmuseets barnlördagar! Här skapar vi fritt på olika teman och idag är temat väva, fläta. Vi håller till i Pedagogen som ligger på våning 2 och det är gratis att vara med.
Stadsvandring - modernismen i arkitektur och offentlig konst
Följ med en byggnadsantikvarie från Västmanlands läns museum och en intendent från Västerås konstmuseum och hör mer om modernismen i arkitektur och offentlig konst.

västmanlands läns museum


Vi är sju olika verksamheter på museet med olika arbetsuppgifter. Men vi arbetar ofta tillsammans och har samma uppdrag. Att fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden. Med människan i centrum ska länsmuseet främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Att samla, vårda, förvalta och tillgängliggöra är våra ledord.


Våra verksamheter