Alltid fri entré!


Välkommen till Västmanlands läns museum på Karlsgatan 2 i Västerås.
måndag stängt tisdag 10 - 17 onsdag 10 - 20 torsdag-fredag 10 - 17 lördag-söndag 12 - 16

HITTA TILL OSS »

Fruntimmersfika på Länsmuseet

I februari börjar vi med vårt populära program Fruntimmersfika på Länsmuseet igen. Har du aldrig varit på ett fruntimmersfika och vill veta mer om vad det handlar om?

2019-01-17 00:00
Läs mer
Vi söker ungdomar till projektet Koldioxidteater

Vi har några få platser kvar till projektet Koldioxidteater som startar i februari 2019.  Projektet fokuserar på ungdomars möjlighet att reflektera över och kritiskt granska sociala normer kring klimatmål och koldioxidutsläpp, genom deltagande teatermetoder.

2019-01-17 00:00
Läs mer

Kalender

Syntolkad visning: Ateljé Wijgård 100 år
Det krävs inte perfekt syn för att kunna ta del av våra utställningar och det är viktigt att alla får chans att ta del av dem. Under våra syntolkade visningar ges detaljerade och målande beskrivningar av utställningarna på museerna för att skapa förståelse.
Barnlördag i Pedagogen på Karlsgatan 2
Välkomna till Västmanlands läns museums och Västerås konstmuseums öppna skapande verksamhet för barn.
Barnlördag i Konstlabbet på Karlsgatan 2
Välkomna till Västmanlands läns museums och Västerås konstmuseums öppna skapande verksamhet för barn.
FRUNTIMMERSFIKA - Vårtraditioner hos systrarna Behm
Välkommen på en härlig söndagsföreläsning med spännande berättelser om kvinnor ur länets historia följt av kaffe och kakbuffé. Idag berättar vi om hur systrarna Behm förberedde och firade vårtraditionerna i Behmska gården i Västerås under slutet av 1800-talet.

västmanlands läns museum


Vi är sju olika verksamheter på museet med lite olika arbetsuppgifter. Men vi arbetar ofta tillsammans och har samma uppdrag. Att fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden. Med människan i centrum ska länsmuseet främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Att samla, vårda, förvalta och tillgängliggöra är våra ledord.


Våra verksamheter