Kalender

23 juni
Bygg din käpphäst
Käpphästen är en leksak som började användas redan på medeltiden
Läs mer
23 juni
Arkeologiskola
Prova på att vara arkeolog
Läs mer
24 juni
Sommar på Karlsgatan 2
En upplevelserik sommar på Karlsgatan 2
Läs mer
24 juni
Midsommar på Karlsgatan 2
Musik, dans och lek
Läs mer
28 juni
Gör din egen brummare
En leksak från förr
Läs mer

Alltid fri entré!


Välkommen till Västmanlands läns museum på Karlsgatan 2 i Västerås.
Måndag  - fredag kl 10-16 lördag - söndag kl 12-16


Läs mer vad som gäller under Covid-19

31 maj - en arkivaries betraktelser
Apropå gropar i förr hälsningen, så har ju människan länge använt sådana för att lägga de som lämnat jordelivet till den sista vilan, så även i vårt län såklart för här har det ju levt folk rätt så länge. Nu vet ni som är lite arkeologiskt bevandrade att det här med begravningsskick har ju varierat lite genom åren. Hela kroppen i backen, eller kremering och de brända benen under mark, som vanligt har modet runt detta gått som lite i cykler då… 

Nåväl, med kristendomen så blev det spikat att kroppen skulle jordfästas i ett stycke, med eller utan kista, allt beroende på den bortgångnes släkts finansiella situation vid frånfället. Inte ens efter döden var något gratis, och skulle det dessutom ringas i kyrkklockan så skulle det också pröjsas. Tittar man nu på gamla kartor över Västerås, för att ta ett näraliggande exempel, och den äldsta är från 1688, så spelar det ingen roll hur noga man än tittar, något liksom saknas. 

Japp, inte ens en endaste liten gräsplätt som kan tänkas vara en kyrkogård finns med på kartorna, så var tog alla människorna som gått hädan vägen då? Begravning till sjöss i Mälaren eller…?

Läs hela inlägget

 
2021-04-14 00:00
Strategi för kulturarvet
En gemensam regional kulturarvsstrategi har antagits av Länsstyrelsen Västmanland och Region Västmanland. Syftet med strategin är att i bred samverkan identifiera ett antal fokusområden för kulturarvsarbetet och att arbeta strategiskt för att nå resultat.

- Ett brett kulturarvsarbete är viktigt för den sociala hållbarheten, för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle och har därför en avgörande roll i arbetet för hållbar utveckling. Vi har ett ansvar att tillsammans med alla som bor, besöker och verkar i länet bevara och utveckla länets kulturarv för den kommande generationen men också för att vi själva ska kunna njuta och glädja oss åt vår rika kulturhistoria, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Några exempel på aktiviteter i strategin är att utveckla medborgardialoger, digitalisering av kulturarvet, utbildningar för att göra kulturmiljöerna fysiskt tillgängliga i större utsträckning samt att utveckla samarbetet med skolorna för att öka kunskapen om det västmanländska kulturarvet.

 
2021-05-28 00:00
Läs mer

VÅRA VERKSAMHETER


Vi är sju olika verksamheter på museet med olika arbetsuppgifter. Men vi arbetar ofta tillsammans och har samma uppdrag. Att fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden. Med människan i centrum ska länsmuseet främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Att samla, vårda, förvalta och tillgängliggöra är våra ledord.


OM LÄNSMUSEETS VERKSAMHETER


Ljudvandring i Skitviken

STRÖVTÅG I SÄLLSKAP

Nu finns ett nytt sätt att närma sig Västmanland – det Västmanland som varit och det som är. Det handlar om en audiell app för ljudvandringar som både är gratis och tillgängliga hela dygnet! Ladda ner i din telefon och prova redan idag! 

 Läs mer
Inför ditt besök

INFÖR DITT BESÖK

Välkommen till Västmanlands läns museum! För att ditt besök ska bli så bra som möjligt finns det några saker att tänka på. Behöver du hjälp på plats? Fråga våra museivärdar, de har full koll på huset och utställningarna och hjälper dig gärna.

 Läs mer


DigitaltMuseum


På DigitaltMuseum visar vi upp delar ur vår stora samling.

SÖK I SAMLINGEN