Ho, ho, undrar om jag skulle provsitta en stol, eller inte.
Bildtext: Ho, ho, undrar om jag skulle provsitta en stol, eller inte.

16 JUNI 2020

Har kommit på att det ju finns en värld utanför kontoret, och vägen till och från arkivet då också förstås, här på Karlsgatan 2. En värld med rum som jag numera väldigt sällan (läs typ aldrig) besöker, på förekommen anledning alltså, jämfört med för några månader sedan. Så min minnesbild av dom är lite dimmig…

Så för att friska upp mitt eget och ert minne, och kanske bli lite nostalgisk på kuppen då med betoning på kanske. Så har jag givit mig ut på en expedition till några mer eller mindre som det så fint numera heter ”övergivna platser”.

Del av dokumentationen bifogas, mer bilder och uppgifter om varje plats med gps-koordinater kommer att finnas i arkivet för den som vill fördjupa sig. Ni som vill besöka dom i studiesyfte kan kontakta vaktmästaren som vet var nycklarna finns.

Vill också passa på att efterlysa berättelser från er som någon gång har besökt de olika platserna. För att i framtiden i tex en utställning kunna levandegöra och lyfta fram berättelsen om dessa kulturhistoriska miljöer, och inte minst viktigt öka kunskapsunderlaget om det byggda kulturarvet. Både text och bild mottages tacksamt!

Glad Midsommar!


Här ska människor ha träffats, i något som kallades för möte. Bildtext: Här ska människor ha träffats, i något som kallades för möte.

Avancerad teknisk utrustning, kan vara lite rostig. Bildtext: Avancerad teknisk utrustning, kan vara lite rostig.

Här sägs det ha bryggts kopiösa mängder med kaffe. Bildtext: Här sägs det ha bryggts kopiösa mängder med kaffe.

Sällskapsyta, antagligen för intagande av föda. Bildtext: Sällskapsyta, antagligen för intagande av föda.