Tunabåten – en del av en okänd samisk historia





Tunabåten i utställningen När då var nu -  Forntidens folk och fär Foto Lasse Fredriksson

   Onsdag 3 april kl 18

   Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

   Fri entré




Gunilla Larssons kommer att berätta om Tunabåten som finns i Länsmuseets utställningar och den samiska sjöfarten mot bakgrund av den skogssamiska historien i Mellansverige. Hon kommer att prata om spåren efter samerna, som här finns i både fornlämningar och föremål, och är av liknande typ som finns i skogssamisk miljö i Norr- och Västerbotten, men som inte tidigare har uppmärksammats i dessa trakter.

Hon kommer också att berätta om båtbyggeriet, som har varit en viktig samisk näring i äldre tider, och vad som gör att vi kan tolka Tunabåten som en samisk båt. Vi får också veta hur samerna har levt i dessa trakter under Tunabåtens tid och längre fram i historisk tid. Hantverk och handel var redan under järnålder viktiga näringar för samerna i söder, och därför var även handelssjöfarten viktig, vilket den var fortfarande under tidigmodern tid, vilket det kanske finns spår efter.

I föredraget kommer Larsson även helt kort att beröra vad som hände sedan med samerna här, om böndernas protester, fördrivningarna och uppkomsten av ”sockenlapps-institutionen”.

Föreläsningen är ett samarbete med projektet Ohtsedidh.



Gunilla Larsson
Fil Dr Gunilla Larsson är marinarkeolog och forskare vid Cemfor, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet, med syfte att just utforska spåren efter den samiska historien i Mellansverige, där även båtlämningar ingår.
  
Gunilla Larsson har tidigare varit anställd som lektor i Marinarkeologi och som forskare inom Det Marinarkeologiska Forskningsprojektet vid Södertörns Högskola för forskning kring "Skeppet i samhället under yngre järnålder". Hon var projektledare vid rekonstruktionen av Viksbåten från 1000-talet på Sjöhistoriska Museet i Stockholm. Hon var också projektledare vid replikbygget av den vikingatida båten i båtgrav 3, Gamla Uppsala vid Institutionen för Arkeologi, Uppsala, samt replikbygget av den sydda, samiska båten från 800-talet från Tuna i Badelunda, som är utställd på länsmuseet. Båtrepliken byggdes tillsammans med båtbyggare Mark Naimark, Moskva och finns idag vid Vikingabyn Storholmen..




Gunilla Larsson