Inspirationsträff om Västmanlands industrihistoria

Kohlswa Jernverk, sett från norr, 1910. Fotograf okänd. Tekniska museet på Digitalt museum

   Lördag 2 mars kl 12.30-16

   Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

   Fri entré men förhandsanmälan krävs senast den 24 februari till Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, på e-post till ann.osterberg@regionvastmanland.seVästmanland är Sveriges mest industritäta län. Vår industri har sina rötter i den tidiga järnhanteringen, 2 500 år tillbaka i tiden. Här finns mycket att ta hand om och dokumentera från forntiden fram till vår samtid. Vi har ett antal föreningar i länet som engagerar sig på olika sätt i industrihistorien. Nu vill Västmanlands Hembygdsförbund och Västmanlands läns museum bjuda in till en träff för alla, enskilda och föreningar med ett intresse för länets industrihistoria.

Under dagen finns det tillfälle att visa upp och/eller sälja egna skrifter om länets industriella historia. Tala om vad du vill presentera i samband med din anmälan.PROGRAM

kl 12.30 Välkommen! Kort inledning av Bengt Wallén Ordförande i Västmanlands Hembygdsförbund.

kl 12.40 Ivan Klaesson berättar om arkivet i Västmanlands läns museum.

kl 13.45 Mia Geijer berättar om boken Det svarta järnet som skildrar svensk vapenindustri i Bergslagen. En region där järnhanteringen, med djupa gruvor och metallindustrier legat till grund för svensk vapenindustri under 1900-talet och som starkt bidragit till Sveriges välfärd.

kl 13.45 Paus

kl 14.15 Jan Larsson från Jäderbruksvänner berättar om föreningen och hur de arbetar.


kl 14.15 Presentation av nyare och äldre industrihistoriska skrifter från länet.

kl 15.30 Visning av utställningen Människor och motorer - berättelsen om Mimer.
Industrigruppen i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening i samarbete med Västmanlands läns museum och Studieförbundet Vuxenskolan


Datum: 2 mars

Tid: 12:30 - 16:00