De re Metallica

De re Metallica

  Lördag 12 oktober kl 14.30

  Traversen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

  Fri entré

Ett sjumilasprång genom bergsbrukets historia med historikern Niklas Ulfvebrand och musikern Torbjörn Grass. Bergsbruket, alltså gruvbrytning och metallförädling, är en helt central del av människans civilisation och har så varit i tusentals år. Det här är en klingande historisk resa från Södra Afrika till Norra Europa med människans mångtusenåriga jakt på mineral och metaller i centrum.

Från 6 år och uppåt!
I samarbete med Västmanlandsmusiken.