Med trollkvist slår jag dig

Med trollkvist slår jag dig

  Onsdag 13 november kl 18

  Hörsal, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

  Fri entré

Föreläsning om förbannelser och fördärvande trolldom i fornnordisk religion och skandinavisk folktro med Tommy Kuusela, forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen.