Med trollkvist slår jag dig

Med trollkvist slår jag dig

  Onsdag 13 november kl 18

  Hörsal, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

  Fri entré


Magi och trolldom för kanske tankarna till häxor och mystiska böcker med trollformler eller till populärkulturens figurer som Harry Potter, Magica de Hex eller Gandalf. I själva verket är magi och trolldom urgammalt och finns i alla kulturer.

Det hör samman med människans önskan att påverka och i viss mån förstå sin omgivning. Det kan röra sig om försök att utöva inflytande på ett händelseförlopp som att t.ex. bota eller orsaka sjukdomar, se in i framtiden eller det som annars är dolt, att skada någon eller ge skydd mot skadliga makter, eller till och med väcka de döda till liv.

I det här föredraget med Tommy Kuusela, forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen, ska vi se närmare på en viss typ av trolldom där olika medel tillgrips för att göra en person älskogskrank. Metoder och knep för att vända eller kontrollera någons lust och vilja är kända sedan fornnordisk tid i Skandinavien och omtalas i den fornnordiska mytologin. Trollformler och knep för att få en person förälskad finns även beskrivna i det stora arkivmaterial som samlats in under andra hälften av 1800-talet och första hälften av 1900-talet.