Arkivens dag - ”Gömt eller glömt?”

Arkivens dag

  Lördag 9 november kl 12-16

  Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås.

  Fri entréOrdet skattgömma passar bra som beskrivning av arkiven där vårt gemensamma minne finns bevarat. I år firas Arkivens dag i hela Norden under det gemensamma temat Gömt eller glömt? Hos oss kommer flera olika arkiv från staden visa upp sitt material och du kan även få hjälp med släktforskning. 

Temat kan tolkas på många sätt. Företeelser och händelser som fallit ur vårt minne, dokument som sparas till våra efterlevande för att de ska kunna spåra historien eller levnadsöden som berör när de berättas är bara några anledningar att besöka arkiven.

Temat kan också handla om det som medvetet gömts undan eller förstörts. Vilka spår finns i arkiven av att man medvetet undanhållit information? Hur vanligt är det att arkivarier märker att information saknas?

I arkiven finns ögonvittnesskildringarna från historien och här finns spåren som visar hur vår samtid utvecklats.