Invigning av utställningen I ett annat ljus - alla kan bidra till förändring

Bild från utställningen ”I ett annat ljus – alla kan bidra till förändring”. Personen på bilden är en modell. Foto: Mars & Kwon.

   Lördag 14 september kl 16-17

   Frizonen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

   Fri entré

   Missa inte heller jubileumsfilmen om Föreningen Kvinnohuset i Västerås 40-åriga historia som visas kl15-16 i Mimerbion.Statistiken säger att du känner henne – en våldsutsatt kvinna. Hon finns mitt ibland oss, gammal, ung, låg- eller högavlönad. Religion och ursprung gör ingen skillnad. Troligtvis känner du också ett barn som drabbats. 

46% av kvinnor i Sverige har någon gång i livet blivit utsatta för våld av en man*. * Var tredje kvinna i världen har blivit utsatt för våld av en närstående man. ** Och vart tionde barn i Sverige upplever våld mot en förälder. ** 

Med foto-, film- och ljudutställningen ”I ett annat ljus – alla kan bidra till förändring” (14/9–10/11) vill Kvinnohuset i Västerås skapa större medvetenhet kring våldets olika uttryck. Utställningen baseras på våldsutsatta kvinnor och barns egna berättelser, erfarenheter som föreningen fått ta del av under sina 40 år och som berättas på samma sätt än idag. 

Konstnärerna bakom utställningen består av det stockholmsbaserade fotografparet Mars & Kwon – Alison De Mars (från Kanada) och Daniel Johansson (från Kolbäck, Västmanland) – och filmaren Mia Björkström (från Västerås). 

I Mimerbiografen hos oss visas även en jubileumsfilm om Föreningen Kvinnohuset i Västerås. Här skildras en viktig del av den lokala kvinnohistorien – 40 år av arbete för och av kvinnor. I intervjuer med de som varit med nästan från starten 1979 får vi följa föreningens utveckling fram till nu.  

Viktigt! 
Samtliga personer som medverkar på bilderna är modeller. Berättelserna på utställningen är tagna ur verkligheten, men ingen specifik person ska kopplas till dem. De är återkommande berättelser som Föreningen Kvinnohuset i Västerås hört under sina 40 år. 

Källor 
*Slagen dam, 2001. **FN. *** SOU2001:72 

Utställningen har gjorts på uppdrag av Föreningen Kvinnohuset i Västerås i samband med deras 40-årsjubileum. 


Läs mer om utställningen