Modernismens arkitektur och bevarande

Modernismen

   Tisdag 11 februari kl 08.30 - ca 16.30

   Kommunfullmäktigesalen, Västerås stadshus, Västerås

   Fri entré men förhandsbokning krävs senast 3 februari 2020. Under dagen bjuder vi på fika. Lunch sker på egen hand och bekostnad.

ANMÄL DIG HÄRVälkommen till ett heldagsseminarium i Västerås stadshus med fokus på modernismens arkitektur och historia! Kom och lyssna på spännande föredrag, debattera och framtidsspana om modernismens arkitektur och samhällsplanering.
 
Under dagen kommer vi belysa olika aspekter av det moderna kulturarvet: hur arbetar vi varsamt med den moderna arkitekturen, hur ska den förvaltas, vilka utmaningar finns, vilka värden ska bevaras och hur kan vi se den moderna arkitekturen som en resurs i samhällsplanering och besöksnäringen?

Seminariet är ett slutseminarium för projektet Modernismen i Västmanland. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanland och Västmanlands läns museum sedan 2009. Läs mer om projektet här.

Seminariet vänder sig i första hand till verksamma inom samhällsplanering, arkitektur, fastighetsförvaltning, kulturmiljö och kulturarv.PROGRAM

08.30 – 09.00 Anmälan

09.00 – 09.30 Moderator för dagen hälsar välkommen. Mia Geijer, antikvarie Länsstyrelsen i Örebro. Modernismen i Västmanland, Cecilia Lagerfalk Rooth och Anna Ahlberg, byggnadsantikvarier Länsstyrelsen i Västmanlands län.

09.30 – 10.15 Ett hatat, älskat och hotat kulturarv. Martin Rörby, fil.dr., arkitekturhistoriker

10.15 – 10.45 PAUS MED FIKA

10.45 – 11.15 Välfärdssamhällets vardagslandskap – nedslag i 1900-talets gröna kulturarv. Catharina Nolin, Professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet

11.15 – 11.45 Återbruka! – kulturvärden att ta med i stadsomvandlingen. Marie Ferring, fil dr, Senior utredare Samhällsbyggnad Kulturmiljögruppen WSP.

11.45 – 12.15 Metoder och ambitioner i förvaltningen av modernismen. Martin Åhrén, antikvarie Sweco Architects AB.

12.15 – 13.15 LUNCH

13.45 – 14.15 Med bevarande som utvecklingsstrategi – i Borås blir modernismen både historia och framtid? Fredrik Hjelm, Stadsantikvarie, Borås kommun.

13.15 – 13.45 Användning, användning, användning – restaurering av Eslövs medborgarhus. Kerstin Barup, arkitekt vid Barup & Edström arkitektkontor AB.

14.15 – 14.45 Modernismen som besöksmål – Folkhemsturen en framgångssaga. Niklas Ulfvebrand och Rebecca Svensson från Folkhemsturen.

14.45 – 15.00 PAUS MED FIKA

15.00 – 16.30 Framtidsspaning, diskussion och panel. Släpp av arkitekturguide om Västerås innerstad.

16.30 – AVSLUT