Nyheter

Ändrade öppettider 19 januari

Onsdagen den 19 januari stänger Karlsgatan 2 redan kl 17. 

 

Vi söker en arkivarie

Är du en arkivarie som är pigg på att arbeta med arkitektritningar och film? Söker du en tjänst där du både får arbeta självständigt och tillsammans med andra? Då är det kanske dig vi söker!

Västmanlands läns museum söker en arkivarie med särskilt fokus på två huvuduppgifter. Den ena är att skapa en plan för att ordna, förvara och digitalisera museets högintressanta ritningsarkiv med ritningar från olika arkitektbyråer och genomföra lämpliga delar av planen. Den andra huvudsakliga arbetsuppgiften är att se över förvaringen av rörligt filmmaterial. Att även till detta material skapa en plan för vård, förvaring och tillgängliggörande samt driva genomförandet av den planen utifrån vad som är möjligt inom tidsramen.

Tidsbegränsad anställning 100% 2 maj – 12- dec 2022.

Välkommen med din ansökan senast 6 februari 2022.

Läs mer om tjänsten här

Uppdatering kring Kostymstudion

Här kommer en liten uppdatering, rörande vårt projekt Kostymstudion! Vi har idag den 13 januari fyllt upp alla platser. Det är så roligt att se så många intresserade!

Om ni inte har hunnit anmäla er, men ändå känner att detta är något för er så tar vi fortfarande emot anmälningar till en reservlista. Skicka ett meddelande till projektledare Emmelie Fyhr så återkopplar vi till er när och om det blir en öppning!

Vad är Kostymstudion? Kostymstudion är en workshopserie där ungdomar mellan 12-19 år som älskar att sy och designa och gillar lajv eller cosplay kommer att få möjlighet att testa och skapa sin egen karaktär, från idé till dräkt. Inspirationen till dräkterna hämtas från någon av våra utställningar men därefter sätter fantasin gränserna.

Vi kommer att hålla våra workshops på Karlsgatan 2 i Västerås under onsdagar mellan ca 17 – 19.30 med planerad start 9 februari. Eventuell reseersättning finns att tillgå för den som bor utanför Västerås.

emmelie.fyhr@regionvastmanland.se 

Mitt slott ditt slott

Västmanlands läns museum har beviljats 2 100 000kr för det 3-åriga projektet ”Mitt slott ditt slott” från Allmänna Arvsfonden. Projektet ska ta fram metoder och skapa strukturer för hur ungas delaktighet och inflytande kan utvecklas och stärkas i det lokala och regionala kulturarvsarbetet samt i samhällsbyggnadsprocessen.

 

Arboga kulturmiljöprogram

År 2009 tog Tekniska nämnden i Arboga kommun beslut om att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram. Efter 10 år är nu kulturmiljöprogrammet färdigt och består av två delar, en webbkarta och en rapport.
 
I rapporten för Arboga kulturmiljöprogram presenteras resultatet av byggnadsinventeringen. Här beskrivs särskilt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden i text och bild med övergripande karaktär, historik, kulturhistoriskt värde samt råd och rekommendationer. I rapporten finns även en kommunövergripande bebyggelsehistorisk översikt samt strategier gällande bebyggelseutveckling och bevarande av kulturmiljöer.
 
Arbetet med inventering och beskrivning av Arbogas byggnader och bebyggelseområden är genomfört i ett samarbete mellan Arboga kommun, Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Läs kulturmiljöprogrammet här

Vad gäller kring vaccinationsbevis och museibesök?

Från den 1 december 2021 gäller regeringens nya direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Museer och museibesök betraktas inte som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.

Den 3 december 2021 fattade Region Västmanland beslut om restriktioner för möten som vi tar hänsyn till.

Tack för visad hänsyn!

>> Läs vad som gäller just nu

 

Nu kommer boken Älskade Vallby - Ett Västmanland i miniatyr!

Fredagen den 2 juli 2021 släpps boken Älskade Vallby - Ett Västmanland i miniatyr. En rikt illustrerad bok där du som läsare får följa med på en resa genom friluftsmuseets historia som innehåller både teater, midsommarfirande, djur och hantverk. I boken kan du läsa om visionerna, museimiljöerna och de pedagogiska idéerna.
 
År 1921 restes den första byggnaden på det område i Västerås som skulle komma att bli Vallby Friluftsmuseum. Ambitionen var att skapa ett ”Västmanland i smått”, där såväl byggnader som växter och djur skulle berätta om västmanländska traditioner och livsvillkor under flera hundra år. Idag rymmer friluftsmuseet fyrtiotalet byggnader, som har hämtats från olika platser i Västmanland. I boken kan du läsa om människorna på museet som har gjort verksamheten möjlig.
 
Vallby Friluftsmuseum är ett levande museum. Många besökare kommer tillbaka, ofta flera gånger per år. I boken får besökarnas egna minnen utrymme i form av personliga berättelser och bilder, och de ger innehållet en extra dimension. Museet har varit och är en plats för kunskap och möten. En plats som gått rakt in i mångas hjärtan.

Älskade Vallby - Ett Västmanland i miniatyr är nummer 88 i raden av årsböcker från Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening och ges ut i samarbete med Vallby Friluftsmuseum. Den kommer att finnas tillgänglig att köpa i butiken på Karlsgatan 2 och på Vallby Friluftsmuseum för 225 kr. Den kommer även att kunna beställas via Bokus och Adlibris.

 

Projekt WOOF

Under hösten med start den här veckan startar Västmanlands läns museum ett nytt projekt som heter WestmannaArvets oregistrerade osteologiska fyndmaterial, förkortat WOOF. Tillsammans med studenter från osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL) vid Stockholms universitet kommer vi att i ett första skede ompacka, registrera och delvis analysera ett stort material från gravfältet Åsen i Kolbäck. Detta för att i ett senare skede kunna tillgängliggöra och förmedla materialet för allmänhet och forskare.  

​Projektet är möjligt tack vare att Länsstyrelsen Västmanland äskande av medel från Riksantikvarieämbetets anslag om bidrag till kulturmiljövård, som beviljades. Det är också möjligt tack vare att Osteologiska forskningslaboratoriet var positiva till idén med samverkan, universitet och museum emellan!

Håll utkik på våra sociala medier för uppdateringar om projektets gång! #ProjektWOOF

 

Arkiv och bibliotek öppet igen!

Den 2 november öppnar äntligen vårt arkiv och bibliotek för allmänheten igen. I vårt arkiv och bibliotek kan du som besökare få ta del av mycket spännande från länets historia! Gamla tidskrifter, böcker, olika slags handlingar, brev, dagböcker och foton är exempel på vad som finns bevarat i vårt arkiv och bibliotek på cirka 1500 hyllmeter.

Öppet
tisdag kl 10-16
onsdag kl 10-16
torsdag kl 10-16

Lunchstängt mellan kl 12-13

 

Strategi för kulturarvet

En gemensam regional kulturarvsstrategi har antagits av Länsstyrelsen Västmanland och Region Västmanland. Syftet med strategin är att i bred samverkan identifiera ett antal fokusområden för kulturarvsarbetet och att arbeta strategiskt för att nå resultat.

- Ett brett kulturarvsarbete är viktigt för den sociala hållbarheten, för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle och har därför en avgörande roll i arbetet för hållbar utveckling. Vi har ett ansvar att tillsammans med alla som bor, besöker och verkar i länet bevara och utveckla länets kulturarv för den kommande generationen men också för att vi själva ska kunna njuta och glädja oss åt vår rika kulturhistoria, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Några exempel på aktiviteter i strategin är att utveckla medborgardialoger, digitalisering av kulturarvet, utbildningar för att göra kulturmiljöerna fysiskt tillgängliga i större utsträckning samt att utveckla samarbetet med skolorna för att öka kunskapen om det västmanländska kulturarvet.