Västmanlands läns museum får ca 2 miljoner kr för hållbarhetssatsningar

När då var nu forntidens folk och fäKoldioxidteater


I en unik satsning på svenska museer har Formas forskarråd beslutat att dela ut drygt 11 miljoner kronor till sex museer för att de ska förmedla kunskap om forskning och hållbarhetsmål. Västmanlands läns museum är en av de utvalda och kommer att tilldelas nästan 2 miljoner till sitt projekt Koldioxidteater.

– Vi är glada att så många högkvalitativa ansökningar kom in, och ser fram emot att följa de projekt som nu fått finansiering. Med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen kommer sex museer att sprida kunskap på nya innovativa sätt, bland annat till unga som behöver kunskap för att förstå sin samtid och framtid, men även till flera andra målgrupper som kommer att kunna ta till sig forskningsbaserad kunskap i nya former. Museerna är en viktig del av dagens och morgondagens hållbara samhälle och har en unik position som kunskapsinstitutioner, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

Västmanlands läns museum som är ett av de utvalda museerna kommer under 2019 att arbeta med projektet Koldixoidteater. Projektets övergripande mål är att handla för att bekämpa klimatförändringar, direkt kopplade till det globala målet nr 13: Bekämpa klimatförändringen.

- Det är väldigt roligt att vår satsning på att utveckla museets roll som en plats för reflektion och handling kring vår nutid med utgångspunkt i länets historia också stöds av Formas forskarråd. Det ger oss en unik möjlighet att utveckla vår verksamhet på ett sätt och med ett djup som vi annars inte skulle kunna prioritera.  Vi får i detta projekt möjlighet att utveckla metoder för samskapande med unga i länet, med personal från museet, forskare inom områdena interaktion och deltagande design och designers från RISE forskningsinstitut, och Syddanskt Universitet säger Jennie Schaeffer, länsmuseichef.

Med ett pedagogiskt och deltagande syfte fokuserar detta projekt på ungdomars möjlighet att reflektera över och kritiskt granska sociala normer och praxis kring klimatmål och koldioxidutsläpp, genom deltagande teatermetoder. Med de deltagande metoderna skapar projektet möjlighet att omforma normer och diskutera klimatmålen när aktuell forskning om koldioxidutsläpp och koldioxidavtryck.

Västmanlands Läns Museum utvecklar kontinuerligt metoder för deltagande samskapande för att följa en av sina satta prioriteringar: att vara en arena för demokratisk dialog. Projektet är en satsning för att forma en sådan arena på lokal nivå. Museets befintliga samlingar är centrala i projektet för att skapa reflektion om de sociala normerna i dåtid och i nutid. Workshoppar och utforskande av objekt i de befintliga samlingarna kommer att forma grunden för en popup-utställning, som samskapas med ungdomarna. Museet förutser att projektet kommer att bidra till ny kunskap om hur klimatforskning kan kommuniceras på sätt som engagerar en bredare allmänhet.

Västmanlands läns museum är nu intresserade av att hitta teaterintresserade gymnasieungdomar som vill vara med i en serie workshops under våren 2019. Projektet kommer även att generera till ett antal sommarjobb kopplat till popup-utställningen.

 

Har du frågor om PROJEKTET?


Jennie Schaeffer, länsmuseichef Västmanlands läns museum
021-17 62 10, 072-14 50 298, jennie.andersson.schaeffer@regionvastmanland.se