Vi söker ungdomar till projektet Koldioxidteater

När då var nu forntidens folk och fäProjektet Koldioxidteater


Vi söker ungdomar i åldern 16-19 år som vill delta i projektet Koldioxidteater under våren 2019. Projektet fokuserar på ungdomars möjlighet att reflektera över och kritiskt granska sociala normer kring klimatmål och koldioxidutsläpp genom deltagande teatermetoder. Med de deltagande metoderna skapar projektet möjlighet att omforma normer och diskutera klimatmålen. Utöver deltagande teater får ungdomarna chansen att utforska museets samlingar och söka sommarjobb på museet under sommaren 2019.ÄR DU? 16-19 år? Lider av klimatångest? Kreativ och vill gestalta berättelser om sociala normer och människans påverkan på klimatet förr och nu?

VILL DU? Delta i 4 kreativa workshops under våren 2019 (feb-maj)? Prova metoden deltagande teater och utforska föremål i museets samlingar? Få chansen att söka sommarjobb 2019 på museet för att producera en utställning online eller IRL?

FÖR MER INFO Jennie Schaeffer, 021-17 62 10 (072-14 50 298, sms) jennie.andersson.schaeffer@regionvastmanland.se

ANMÄL DIG DIREKT maria.e.carlsson@regionvastmanland.se


DATUM FÖR WORKSHOPDAGARNA VÅREN 2019 

Workshop 1

8/2 Fredag kl 16-20

9/2 Lördag kl 10-17Workshop 2

5/4 Fredag kl 16-20

6/4 Lördag kl 10-16Workshop 3

26/4 Fredag kl 16-20

27/4 Lördag kl 10-16Workshop 4

23/5 Torsdag kl 16-20