Byggnadsinventering av Skinnskatteberg

När då var nu forntidens folk och fäSkinnskatteberg Foto Västmanlands läns museumNu fortsätter arbetet med att uppdatera Skinnskattebergs kommuns kulturmiljöprogram. Uppdateringen sker i samarbete mellan Skinnskattebergs kommun, Länsstyrelsen i Västmanland och Västmanlands läns museum.

Under 2019 med start under våren kommer en byggnadsinventering utföras av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier. Inventeringens syfte är att identifiera de kulturmiljövärden som finns i området och öka kunskapen om det byggda kulturarvet. Inventeringen kommer därefter vara ett underlag i arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram.

Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier inventerar bebyggelse i utvalda områden genom fotografering och insamlande av information på plats.

 

Har du frågor om byggnadsinventeringen?


Christina Morén, byggnadsantikvarie
021-17 68 41, christina.moren@regionvastmanland.se

Ellen Holtermann Wiig, byggnadsantikvarie
021-39 32 81, ellen.holtermann.wiig@regionvastmanland.se

Sara Bäckman, bebyggelseantikvarie
021-39 32 85, sara.backman@regionvastmanland.se