Koldioxidteater - samskapande på museum

Workshop Koldioxidteater - samskapande på museum

Fredag 4 oktober kl 10-16

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

240 kr inkl välkomstkaffe, enklare vegetarisk lunch och eftermiddagsfika. Sista anmälningsdag 15 september. Boka och betala din plats här: bit.ly/koldioxidteater

Vi bjuder in dig som är intresserad av museipedagogik, klimatfrågan och ett museums roll i förändring av sociala normer till en spännande workshop.

Under våren har projektet Koldioxidteater på Västmanlands läns museum arbetat med en samskapande process. Det är en del i ett arbete där vi på djupet utvecklar nya sätt att arbeta med museets samlingar och förmedling av kulturarv och engagerar unga länsbor i det arbetet. Vi har utforskat museets roll som en plats för reflektion och handling kring vår nutid med utgångspunkt i länets historia och klimatfrågan.

Vi har arbetat med våra samlingar, deltagande teater, forskare och designers och ungdomar i Västmanland. Processen har lett till en utställning som ungdomarna formgett. Projektet är ett samarbete mellan länsmuseet, Syddanskt Universitet samt RISE forskningsinstitut och finansieras av forskningsrådet Formas.

Fullständigt program för workshopen kommer i slutet av maj!