Byggnadsinventering i Skinnskatteberg

Skinnskatteberg Foto Västmanlands läns museum

Nu fortsätter arbetet med att uppdatera Skinnskattebergs kommuns kulturmiljöprogram. Uppdateringen sker i samarbete mellan Skinnskattebergs kommun, Länsstyrelsen i Västmanland och Västmanlands läns museum.

Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier kommer under 2019 utföra en byggnadsinventering. Inventeringens syfte är att identifiera de kulturmiljövärden som finns i området och öka kunskapen om det byggda kulturarvet. Inventeringen kommer därefter vara ett underlag i arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram.

Våra byggnadsantikvarier inventerar bebyggelse i utvalda områden genom fotografering och insamlande av information på plats. Du känner igen dem genom deras arbetskläder och bilar som är markerade med länsmuseets logotyp.


Kulturmiljövård kläder Foto Västmanlands läns museumHar du frågor om byggnadsinventeringen?

Christina Morén, byggnadsantikvarie
021-17 68 41, christina.moren@regionvastmanland.se

Ellen Holtermann Wiig, byggnadsantikvarie
021-39 32 81, ellen.holtermann.wiig@regionvastmanland.se


 

PRESS

Nyheten skapad 2019-05-22 08:37:20