Museet har anslutit sig till K-samsök

K-samsök


Under sommaren har Västmanlands läns museum anslutit sig till K-samsök. K-samsök fungerar som en kopplingsdosa mellan olika kulturarvsinstitutioners databaser och de aktörer som vill använda informationen i egna tillämpningar, t ex på webbplatser eller i mobila lösningar. Informationen plockas sedan upp till K-samsök och via ett öppet gränssnitt för utvecklare kan e-tjänster mot olika målgrupper byggas. All data som levereras till K-samsök kan du hitta via söktjänsten Kringla.

”Tanken är att vara med på den här plattformen för att bli synliga för en internationell publik, framför allt i Europa”, säger Ivan Klaesson, arkivarie på Västmanlands läns museum.

Från oss kan man nu hitta 9874 kulturarvsobjekt, varav nästan alla har en digital bild. Majoriteten av objekten är öppet licensierade och hela 84 % av fotografierna kan användas helt fritt då dessa är så pass gamla så upphovsrätten har gått ut (Public Domain). Textilprover, arkeologiska föremål och äldre kabinettfoton är bara några exempel på vad man kan hitta från oss.

För att titta på det fantastiska materialet, som nu når än fler användare, rekommenderas ett besök i Riksantikvarieämbetets söktjänst Kringla. Inom kort kommer museets material även att vara tillgängligt via Europeana, den europeiska infrastrukturen för digitala kulturarvsdata.

Läs mer på raa.se/ksamsok.  Lyssna på en radiointervju med Ivan Klaesson, arkivarie på Västmanlands läns museum.

Gul skylt med svart text som har använts som information inom industrilokalen. Text: Cykelåkning inom avdelningen förbjuden.

Järnfynd från Tuna, Västerås, Västmanland, Sverige