Strövtåg i sällskap – en utflykt mellan nu och då i Skitviken





Ljudvandringsapp Skitviken en lustgård full av liv


Nu har Västmanlands läns museum lanserat ett nytt sätt att närma sig Västmanland – det Västmanland som varit och det som är. Det handlar om en audiell app för ljudvandringar som både är gratis, tillgängliga hela dygnet och som vi hoppas också ska locka till aktivitet. Prototypen av det första strövtåget,  Skitviken – en rostig lustgård full av liv,  är nu färdig att prova i praktiken. 

Och platsen är den konstgjorda udden mellan gamla kraftverkshamnen och det västeråsarna kallar Skitviken. Sedan ett sekel har folk förtöjt sina roddsumpar här och byggt skjul av sånt de kommit över. Faktum är att delar av det gamla Västerås, det som revs i mitten av 1900-talet, åkte lastbil hit. Men det handlar inte bara om historia – livet fortgår i Skitviken, idag som en båtklubb, BK Piren. Det handlar om ett 40-tal västeråsare som fiskar gös, renoverar båtar och samlar gamla mopeder. Ett tiotal män samlas i klubbstugan varje morgon året runt över en kopp kaffe. De resonerar, berättar skrönor och minns legendaren på Piren, han som kallades "Murarn".


När BK Piren kallar till städdagar då kommer också medlemmar som annars inte syns så ofta nere vid Skitviken. Stämningen är fin och efter välförrättat värv vankas Bullens pilsnerkorv. Foto: Martin Hedén

Skitviken Foto: Ahrenbergsflyg (senare AB Flygtrafik). 1941. Västmanlands läns museums arkiv



Västerås stad såg till att bevara detta unika och tämligen ruffiga sammanhang, när Mälarstranden började bebyggas med bostäder. Inte många västeråsare känner till Skitvikens historia och livet som pågår där – det har alltid funnits något hemligt med detta skjulsamhälle bakom bommen och ridån av träd. Men nu kommer det att bli möjligt att gå runt och lyssna på vad folk här snackar om, hur det kan vara på midsommar och få veta hur skjulen ser ut inuti. I prototypen finns hittills fem berättarpunkter, en av dem länkad till detaljplaner, gamla foton och andra dokument. Meningen är att besökaren framöver själv ska kunna undersöka området och vandra in i kanske 20 olika sammanhang, samtal och händelser.

Det finns gott om ljudguider på museer runt om i världen men denna är speciell eftersom den bygger på ett långvarigt dokumentationsarbete. Det är Inger Orre och Martin Hedén som initierat och genomfört detta – men det skulle aldrig varit möjligt om inte BK Pirens medlemmar så generöst ställt upp och hjälpt till. Teknik och design av appen ansvarar Malmöföretaget Hi-Story för. 

Den digitala tekniken kan användas på många sätt, en del får ögonen att fastna i skärmtittande. Det ljudmuseum länsmuseet nu har börjat skapa går i motsatt riktning: berättelserna vill öka intresset för vår fysiska verklighet. Leder det till att människor blir mer nyfikna på vad de ser omkring sig – och kanske börjar fantisera om hur tecken och spår ska tolkas – så har vi nått långt.
Också i vardagen behöver människor ha kontakt med det förflutna. Att lära känna sin omgivnings historia skapar en känsla för platsernas värde och i bästa fall en vilja att ta hand om både sin miljö och varandra. 

Appen finns att ladda ner här

Apple Store

Google Play Butik





  Lyssna även på P1 dokumentären De gamla pojkarna i Skitviken
Mitt i Västerås, i gamla hamnen, finns en säregen plats, en konstgjord udde, skild från omgivningen med låst vägbom. Två hundra meter lång och femtio meter bred är piren, bebyggd med fyrtiotalet rostiga plåtskjul och befolkad av en båtklubb. Alla här har inte båt men likväl är det en båtklubb, en med årsmöte, kassör, vimpel, bryggor, spel och en rök förstås för fisk och julskinkor. Här har nästan inget förändrats det senaste seklet.
Programmet är gjort 2019.

Reportrar: Inger Orre och Martin Hedén
Slutmix: Elvira Björnfot
Producent: Håkan Engström



Reidar, Bengt, Persson, Lodde, Janne, Göran, Urban och några till samlas som vanligt till morgonfika och prat om stort och smått. I klubbstugan går kaffebryggaren på halv nio varje morgon året om. Foto: Martin Hedén

Urban fiskar inte lika mycket som förr. Men näten har han kvar. Där har han fångat  minnen från många år som fritidsfiskare och skeppare på Elisa II. Foto: Martin Hedén