Koldioxidteater

Bild från filmen om projektet Koldioxidteater Foto: RISE forskningsinstitut


Under 2019 har vi tillsammans med ungdomar från länet, Syddanskt Universitet samt RISE forskningsinstitut arbetat med projektet Koldioxidteater. Vi är mycket stolta över projektet och de samtal och den kunskap det genererat mellan olika generationer, nationaliteter och forskningsdiscipliner.

Ungdomarna som deltog har sommarjobbat hos oss och producerat två utställningar som visats i hörnan på entrétorget i museihuset Karlsgatan 2. 

Läs mer om projektet