Sydda träbåtar

  Onsdag 20 mars kl 18 - 19

  Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

  Fri entréChrister Westerdahl har verkat som maritimarkeolog under större delen av sitt yrkesliv. Han har författat flera böcker om samisk kulturhistoria, inte minst om båtar funna i det samiska området i Nordskandinavien. Vid forskning och undervisning har han sökt paralleller och jämförelser över hela klotet.

Bildföredraget utgår ifrån sydda båtfynd i Nordeuropa, Skandinavien med Finland, det baltiska området och Ryssland och ger glimtar av resten.