Kvarteret Mimer och Östermalm

Temadag om kvarteret Mimer och Östermalm

  Söndag 17 november kl 13-16

  Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås.

  Fri entré


Välkommen till en Mimerdag med musik och berättelser från arbetet på ASEA och livet på Östermalm i Västerås.
Dagen är en uppstart för museets insamling av personliga berättelser och minnen från arbete och fritid under tiden som ASEAt.


kl 13 Roligt och oroligt - livet som ASEAt Museipedagog Lena Engström Englin berättar.
kl 14 Ölhak och hartsfiol Hör antikvarie Ingrid Eriksson berätta om kvarterslivet på Östermalm i början av 1900-talet. 
kl 15 Visor på ackord Av och med artisten Tina Wilhelmsson.


Tina Wilhelmsson Foto: Maria Marre Gustafsson

Tina Wilhelmsson Foto: Maria Marre Gustafsson