INSTÄLLT! Kvarteret Mimer och Östermalm

Temadag om kvarteret Mimer och Östermalm

  Pågrund av rådande omständigheter har vi valt att ställa in dagens visning! Visning kommer istället på sociala medier i april.


Välkommen till en kväll med berättelser från arbetet på ASEA och livet på Östermalm i Västerås.


kl 18 Roligt och oroligt - livet som ASEAt Museipedagog Lena Engström Englin berättar.

kl 19 Ölhak och hartsfiol Hör antikvarie Ingrid Eriksson berätta om kvarterslivet på Östermalm i början av 1900-talet.