Kära dagbok

Kära dagbok

  Tisdag 12 maj kl 12.30-13

  Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

  Fri entré


Dagböcker ger oss en inblick i en annan människas liv, känslor och tankar och de finns i många olika former och stilar. Det kan röra sig om alltifrån fåordiga, korthuggna notiser till utförliga, detaljerade, känslomättade skildringar. Dagboken kan vara en loggbok eller en vän som man anförtror sina innersta känslor och funderingar.

Att få läsa gamla dagböcker ger en stark känsla av närhet till historien. Det får en av vilja veta mer om personen bakom! Kom och lyssna när vi läser stycken ur dagböcker från vårt arkiv och färdas tillbaka i tiden.