FRAMFLYTTAD! Visning av Porträtt, postiljoner och picknick

Bilder från utställningen Porträtt, postiljoner och picknick - västmanländska kvinnor bakom kameran

FRAMFLYTTAD! DATUM KOMMER.


En visning av utställningen som uppmärksammar och visar fotografier från några av de västmanländska kvinnorna som tidigt ägnade sig åt fotografi.

Under 1800-talet och i början av 1900-talet var fotografin ett nytt hantverk som många blev intresserade av. Då fotografering var något helt nytt kopplades det inte ihop med ett visst kön utan blev något som både kvinnor och män kunde ägna sig åt. Det var många kvinnor som arbetade som yrkesfotografer för att försörja sig. Andra hade fotografering som ett fritidsintresse. Trots att många kvinnor fotograferade har det berättats väldigt lite om dem.

I Länsmuseets arkiv finns foton, från andra hälften av 1800-talet och tidigt 1900-tal, tagna av flera olika västmanländska kvinnliga yrkesfotografer och amatörfotografer. I utställningen visar vi drygt 150 bilder från museets arkiv tagna av bland annat de kvinnliga yrkesfotograferna Augusta Almberg och Elise Hirsch och av amatörfotograf Eva Timm.


Läs mer om utställningen