Digital kulturnatt

2021 kommer kulturnattens program bestå av en rad digitala kulturupplevelser som du kan ta del av just där du är! Länsmuseet kommer att bidra med filmade visningar, workshops och korta föredrag.

Digital kulturnatt


  Lördag 18 september kl 15-23

  https://www.vasteraskulturnatt.se/kulturnatten-play/

  Fri entré