Barnlördag i Pedagogen

Barnkonventionen är lag i Sverige. I den står det att barn ska ha rätt till yttrandefrihet. Det betyder att barn har frihet söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. Det får barn göra, men samtidigt komma ihåg respektera andra personers rättigheter eller anseende och skydda landets säkerhet.  Vi ses i pedagogen och tillverkar skyltar eller andra saker som du kan använda för att göra dig hörd.

Barnlördagar i Pedagogen är barnens kreativa rum på länsmuseet! Här provar vi olika tekniker och material och i det egna skapandet uppmuntrar vi till att prova sig fram med stöd av en vuxen. Utifrån varierande teman får varje barn möjlighet att utforska sin egna kreativa process och delta i ett kravlöst skapande. Konstverken man har skapat får man självklart ta med sig hem och det är alltid fri entré!barnlördag Tema gör dig hörd


  Lördag 29 januari kl 13-15

  Pedagogen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

  Fri entré men begränsat antal platser

  Obs: Endast en vuxen per barnaskara.

  Obligatorisk anmälan till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se Skriv ”Barnlördag 29/1” i ämnesraden. Ange ditt namn och barnens namn, mejladress och mobilnummer.
För att förhindra ytterligare spridning av Covid hjälps vi åt att hålla avstånd. Vi har begränsat antal deltagare på evenemang så att avstånd kan hållas. Handsprit och munskydd finns tillgängliga.