Barnlördag i Pedagogen

Att kunna samlas på platser för att utrycka sina åsikter är viktigt för en demokrati. Platser som torg, parker, storgator och andra byggnader har varit platser där folk träffats för att göra sig hörda och därmed blivit viktiga demokratiska platser. Även byggnader som riksdagen, kommunhus och andra platser där folkvalda samlas är viktiga demokratiska platser. Om du fick skapa en demokratisk plats, en plats där man kan uttrycka sig eller där människor får vara med och bestämma, hur hade den sett ut? Kom och skapa fritt utifrån temat: Demokratiska platser!

Barnlördagar i Pedagogen är barnens kreativa rum på länsmuseet! Här provar vi olika tekniker och material och i det egna skapandet uppmuntrar vi till att prova sig fram med stöd av en vuxen. Utifrån varierande teman får varje barn möjlighet att utforska sin egna kreativa process och delta i ett kravlöst skapande. Konstverken man har skapat får man självklart ta med sig hem och det är alltid fri entré!
barnlördag Tema: demokratiska platser


  Lördag 7 maj kl 13-15

  Pedagogen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

  Fri entré men begränsat antal platser

  Obs: Endast en vuxen per barnaskara.

  Obligatorisk anmälan till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se Skriv ”Barnlördag 7/5” i ämnesraden. Ange ditt namn och barnens namn, mejladress och mobilnummer.