Byggnadsinventering av Västerås innerstad

När då var nu forntidens folk och fä Västerås Fotograf Anders Forsell

Fotograf Anders Forsell


BYGGNADSINVENTERING

Västerås innerstad


Nu påbörjas arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag för Västerås innerstad, med fokus på modernismen. Uppdateringen sker i samarbete mellan Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanlands län och Västmanlands läns museum.

Under juni 2018 påbörjas en byggnadsinventering av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier. Inventeringen syftar till att identifiera de kulturmiljövärden som finns i området och att öka kunskapen om det byggda kulturarvet. Inventeringen kommer därefter vara ett underlag i arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag.

 

Har du frågor om byggnadsinventeringen?


Emma Karp, bebyggelseantikvarie Västmanlands läns museum
021-39 32 82, emma.karp@regionvastmanland.se

Victoria Bly, byggnadsantikvarie Västmanlands läns museum
021-393276, victoria.bly@regionvastmanland.se

 

Vill du veta mer om kulturmiljöunderlaget?


Kicki Söderback, bebyggelseantikvarie Länsstyrelsen Västmanlands län
010-2249358, kicki.soderback@lansstyrelsen.se

Karin Nordström, stadsbyggnadsantikvarie Stadsbyggnadsförvaltningen Västerås stad
021-391743, karin.ulrika.nordstrom@vasteras.se