Byggnadsinventering av Västerås innerstad fortsätter

När då var nu forntidens folk och fä Västerås Fotograf Anders Forsell

Fotograf Anders Forsell


BYGGNADSINVENTERING

Västerås innerstad


Under 2018 påbörjades arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag för Västerås innerstad, med fokus på modernismen. Uppdateringen sker i samarbete mellan Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanlands län och Västmanlands läns museum.

I mars 2019 inleds årets byggnadsinventering av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier. Inventeringen syftar till att identifiera de kulturmiljövärden som finns i området och att öka kunskapen om det byggda kulturarvet. Inventeringen kommer därefter vara ett underlag i arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag.

 

Har du frågor om byggnadsinventeringen?


Emma Karp, bebyggelseantikvarie Västmanlands läns museum
021-39 32 82, emma.karp@regionvastmanland.se

Sara Bäckman, bebyggelseantikvarie Västmanlands läns museum
021-39 32 85, sara.backman@regionvastmanland.se

 

Vill du veta mer om kulturmiljöunderlaget?


Anna Ahlberg, bebyggelseantikvarie Länsstyrelsen Västmanlands län
010-224 9511, anna.ahlberg@lansstyrelsen.se

Karin Nordström, stadsantikvarie
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Västerås stad
021-39 23 66, karin.ulrika.nordstrom@vasteras.se