WestmannaArvet fyller 20 år!

WestmannaArvet fyller 20 år


Västmanlands läns museum har samlat på föremål ända sedan starten 1861. Under årens lopp har samlingen växt till att idag bestå av ca 64 000 föremål och en miljon bilder. Fram till mitten av 1990-talet förvarades museiföremålen i många olika magasin utspridda i Västerås. I ett av magasinen fick man problem med fukt och föremålen började må dåligt. Något behövde göras och dåvarande museichef Eva Ahlström lyckades få loss pengar för att bygga om en industrilokal i Hallstahammar till ett nytt föremåls- och fotomagasin. Bygget finansierades också av EU-pengar och av Hallstahammars kommun, som fortfarande idag äger byggnaden.

Den 1 april 1999 var det äntligen invigning av magasinet som kom att kallas för WestmannaArvet. Vid inflyttning av föremålen såg man till att ha stora utrymmen mellan hyllor och breda gångar mellan pallställen. Magasinet skulle vara ett ”öppet magasin” där man kunde ta emot besökande grupper för visning. De fem föremålsmagasinen och fotomagasinet fick också sina egna klimatzoner, vilka anpassades efter föremålen som förvarades där. Länge var WestmannaArvet det modernaste och bäst fungerande museimagasinet i landet och fortfarande kommer kollegor från andra museer på besök för att titta på ett bra magasin.

Idag bemannas magasinet av personal som arbetar med museiföremålen och med fotografierna. Ett projekt kallat Kulturarvs-IT arbetar med att skanna och registrera fotosamlingen. Bilderna som skannas och museiföremålen som registreras och fotograferas kommer i framtiden att läggas ut på DigitaltMuseum.

WestmannaArvet är fortfarande ett öppet magasin som man kan besöka vid bokning. Den 6 och 7 maj i år arrangeras visningar för allmänheten kl 17:30 på kvällen. Deltagande kräver föranmälan. Många forskare besöker också magasinet årligen och våra föremål och fotografier finns med i flera vetenskapliga skrifter och avhandlingar.