4 oktober: Workshop kring samskapande på museum

Workshop Koldioxidteater - samskapande på museum

Fredag 4 oktober kl 9.30-16

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

240 kr inkl välkomstkaffe, enklare vegetarisk lunch och eftermiddagsfika. Sista anmälningsdag 15 september. Boka och betala din plats här: bit.ly/koldioxidteater

Vi bjuder in dig som är intresserad av museipedagogik, klimatfrågan och ett museums roll i förändring av sociala normer till en spännande workshop.

Under våren har projektet Koldioxidteater på Västmanlands läns museum arbetat med en samskapande process. Det är en del i ett arbete där vi på djupet utvecklar nya sätt att arbeta med museets samlingar och förmedling av kulturarv och engagerar unga länsbor i det arbetet. Vi har utforskat museets roll som en plats för reflektion och handling kring vår nutid med utgångspunkt i länets historia och klimatfrågan.

Vi har arbetat med våra samlingar, deltagande teater, forskare och designers och ungdomar i Västmanland. Processen har lett till en utställning som ungdomarna formgett. Projektet är ett samarbete mellan länsmuseet, Syddanskt Universitet samt RISE forskningsinstitut och finansieras av forskningsrådet Formas.


Program


9.30 -10.00 Välkomstfika på Karlsgatan 2

10- 10.30
Introduktion till projektet Koldioxidteater på Västmanlands läns museum
Du får din egen guide. Vi går i par/ mindre grupper. Vi följer den Co2 vägg och de avtryck projektet lämnat i processrummet och på museet/i länet.


10.30-11.00
Utforska klimatteater 1. Uppvärmning.
Uppvärmningsmetoder för att lära känna ämnet och varandra som vi använt i projektet.

11-12
Utforska klimatteater 2. Hur integrera museers föremål och samlingar?
Vi provar tillsammans en form av objektteater som vi utvecklat inom projektet och undersöker hur metoden kan levandegöra ett föremåls livscykel och besökares berättelser i utställningar och magasin.

12-13 Lunch

13-14.30 Utforska klimatteater 3. Sociala normer och samhällsförändring
Vi utforskar tillsammans metoden klimatteater via scener som vuxit fram ur dilemman under projektet.

14.30-15 Fika

15-16 Reflektion. Olika perspektiv på projektet.
Vi delar snabba scener med varandra. Deltagare/ RISE - Research Institutes of Sweden/Syddanskt Universitet/Ungdomar/Västmanlands läns museum