Faktarummet stängt

Torsdagen den 20 juni kommer Faktarummet med bibliotek och arkiv vara stängt pga sjukdom. Varmt välkomna tillbaka nästa vecka!