Arkeologi i Västmanland

Arkeologi i Västmanland

  Lördag 26 oktober kl 12.30-16.15

  Hörsal, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

  Fri entré men på grund av begränsat antal platser rekommenderas du att hämta kostnadsfria biljetter i Informationen på Karlsgatan 2, Västerås i god tid innan evenemanget. För mer information tfn 021-39 32 22 eller e-post karlsgatan2@regionvastmanland.se 

Temadagen Arkeologi i Västmanland är en möjlighet att få höra arkeologerna själva berätta om de nya resultaten  från undersökningar och forskning som rör länet.

Årets föreläsningar kommer att handla om fyndet av det barnkranium som hittades i Svartån av fiskare i november 2018. Vi får även höra berättas om utgrävningarna i Tortuna där kulthus, festhall och en tunagård från järnåldern har hittats. Arkeologerna kommer dessutom att berätta om skeletten från dominikanernas kyrkogård, en järnåldersboplats på Västra Skälby och senaste nytt om det medeltida Västerås.


PROGRAM

12.30-13.15
Skeletten från Dominikankonventet
Elin Ahlin Sundman, Háskóli Islands, Reykjavik
Dominikankonventets byggnader och kyrkogård undersöktes på 1950-talet inför byggandet av Stadshuset. Nu pågår forskning om skeletten av dem som begravdes där. Dateringarna leder till nya tolkningar av skelettens skador och konventets byggnadshistoria.

13.15-14.00
Tortuna skola – från hednisk kult till kristen begravningsplats

Anneli Sundkvist, Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU)
När Tortuna skola behövde bygga ut utfördes en undersökning år 2015 som gav överraskande resultat. På platsen fanns spår av en tunagård med bland annat en hallbyggnad, en offerplats med amulettringar, tidigkristna gravar och mycket mer.

14.00-14.30 Paus

14.30-15.00
Boplatser på Västra Skälby

Fredrik Larsson, Arkeologerna
På Västra Skälby har sedan 1990-talet flera förhistoriska boplatser undersökts innan nya bostäder kunnat byggas. De senaste undersökningarna, som utfördes år 2018 och 2019, berörde delar av boplatser från äldre järnålder.

15.00-15.30
Kraniet i Svartån – en arkeologisk gåta

Christina Svensson, Länsstyrelsen och Jonas Ros, Stiftelsen Kulturmiljövård
I samband med en fisketur vid Skultuna fick två fiskare ett kranium på kroken. Här är berättelsen om polisens utredning och hur ärendet gick vidare till Länsstyrelsen och Stiftelsen Kulturmiljövård.

15.30-16.00
Arkeologi i Västerås

Jonas Ros, Stiftelsen Kulturmiljövård
Många gator i Västerås rustas upp, vattenledningar och spilledningar byts ut. En arkeolog följer arbetena och dokumenterar spåren av det äldsta Västerås. Under det senaste året har det framkommit ett gravkapell med skelett utanför Domkyrkan, ett stenhus i Västra Kyrkogatan, bebyggelselämningar och skelett från S:t Ilians kyrkogård i Vasagatan med mera.


Presenteras i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län.