Vet du var bilden är tagen?





Upprop! Vet du mer om den här bilden från arkivet?

Vi behöver din hjälp! Den här bilden finns i vårt arkiv men den har fel bildtext. Har du information var i Västmanland den kan vara tagen och vilket år? Fotografen är Sune Bergström.

Skicka ett mejl till Lotta Kihlberg på WestmannaArvet.

Tack!