Nominerade till utmärkelsen Årets pedagogiska pris 2019

Koldioxidteater

nominerade till utmärkelsen Årets pedagogiska pris 2019Vi är glada att kunna meddela att Västmanlands läns museum med sitt projekt Koldioxidteater är en av de tre finalisterna till utmärkelsen Årets pedagogiska pris 2019 som delas ut av föreningen FUISM.

FUISM, Föreningen för pedagogisk utveckling i Svenska museer är en ideell förening som arbetar med att stärka musei- och kulturpedagogiskt arbete på olika sätt. Genom pristävlingen ”Årets pedagogiska projekt” vill FUISM lyfta fram nyskapande och framgångsrika projekt inom branschen. Priset delas ut under museernas Vårmöte i Visby i slutet av april.

Motiveringen:

Ett modigt projekt där de medverkande trots sina olika bakgrunder deltar på lika villkor utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv och museets samlingar. Tillsammans utforskar deltagarna globala och samtida utmaningar där estetiska metoder och processer bidrar till lärande, fördjupning och spännande möten. Deltagarna vittnar om att de gått från fakta till handling och förändring.

Länsmuseichef Jennie Andersson Schaeffer säger: "Det är väldigt roligt att vi uppmärksammas för att vi vågar utveckla och prova helt nya metoder att låta ungdomar, forskare, skådespelare, museipersonal skapa vår verksamhet tillsammans med oss istället för att ”bara” vara besökare. Det känns bra att ett projekt som undersöker hur ett regionalt länsmuseum kan ta en roll i klimatfrågan och arbeta mot målen i Agenda 2030 också tas på allvar, då klimatfrågan är en fråga som berör hela samhället och våra ungdomars framtid!"


Läs mer om projektet här


Läs mer om finalisterna här