Finalister för årets samtidsdokumentation

Skitviken - en rostig lustgård full av liv


Västmanlands läns museum är en av de tre finalisterna till priset för Årets samtidsdokumentation för dokumentationen och ljudguiden kring Skitviken. DOSS, Dokumentation av samtida Sverige, utser varje år ett museum eller kulturinstitution som lyfter fram och fördjupar insikten om företeelser i vår tid och sätter dem i ett sammanhang. Priset delas ut under Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte den 27 april som i år hålls i Visby. 

- Vi har arbetat med pilotprojektet Skitviken för att hitta nya former för att dokumentera miljöer och berättelser som av tradition inte har dokumenterats, säger Jennie Schaeffer, länsmuseichef på Västmanlands läns museum. Jag är jätteglad att Västmanlands läns museum och våra samarbetspartners uppmärksammas nationellt för det här utforskande arbetet där vi försöker att utveckla metoder för att dokumentera det materiella och immateriella kulturarvet. Det är inte en lätt uppgift, men det är ett museums uppdrag. Jag hoppas också att många tar chansen att ta sig till Skitviken och ta en promenad med ljud i öronen.

Kriterierna för urvalet av samtidsdokumentationerna:
1. Lyfter fram och fördjupar insikter om företeelser eller fenomen med betydelse för vår egen tid
2. Uppmärksammar människor eller grupper i samhället som tidigare inte har fått sina berättelser dokumenterade på minnesinstitutioner
3. Innehåller originalitet och nytänkande

Livet i Skitviken dokumenterar industrisamhällets immateriella kulturarv, mer exakt det fritidsliv som uppstod på schaktmassorna från det reservkraftverk som byggdes på Mälarstranden 1917. Efter mer än ett sekel fortlever denna fristad i stort sett på samma vis som när den uppstod.

Dokumentationen av Båtklubben Piren i Skitviken ställer människorna i centrum men belyser också hur modern stadsplanering praktiskt kan ta hänsyn till och aktivt bevara historiska värden genom att inkludera dem som avvikande arkitektoniska markörer i en annars homogen och framåtblickande detaljplan.

Projektet har initierats och genomförts av två dokumentärförfattare (Inger Orre och Martin Hedén) som tidigare bland annat arbetat med radiodokumentärer. Under ett och ett halvt år har de regelbundet deltagit i och följt livet vid Skitviken. Syftet har varit att fånga stämningar, berättelser och attityder hos de människor som befolkar denna plats.

Den huvudsakliga gestaltningen utgörs av ett ljudmuseum (invigd i oktober 2019), där detta komprimerade liv kan upplevas direkt på den plats där det försiggår genom en audiell app som laddas hem i mobiltelefonen. Besökare kan vandra runt mellan skjulen och ta del av samtal, sånger, intervjuer och berättelser.

Ljudmuseet består av ”mikrodokumentärer” (5 – 10 minuter långa), kompletterade med bilder, kartor etc. Dessa dokumentärer kan avlyssnas under en promenad i Skitviken. Presentationen kan också laddas hem, repriseras eller avlyssnas på annan plats om så önskas.

I arbetet med den museala appen där Skitviken - en rostig lustgård full av liv finns tillgänglig har Åbäcke Ordflod (Inger Orre och Martin Hedén), Västmanlands läns museum och Hi-Story Sweden AB samarbetat. Ekonomiskt har arbetet stötts av Västmanlands läns museum, Region Västmanland och Riksantikvarieämbetet genom Länsstyrelsen i Västmanland.


  Läs mer om projektet