Nya arkeologiska fynd i länet

Skålgropar på Hedenbergs gård Foto Västmanlands läns museum

Under ett pågående renoveringsarbetet på Hedenbergs gård utanför Tillberga, där Länsmuseets bebyggelseantikvarie Sara Bäckman har varit involverad som antikvarisk expert, har nya arkeologiska fynd kommit fram. 
 
Hedensbergs gård är belägen strax utanför Tillberga, en dryg mil nordost om Västerås. Huvudbyggnaden, flygeln och förvaltarbostaden är från 1700-talet och förklarades som byggnadsminne 1987. Platsen har varit känd sedan 1300-talet.

På hällen under byggnaden, efter att golv och fyllning avlägsnats, upptäckte platschef Robert Andersson och Sara Bäckman flertalet skålgropar på berghällen. Länsstyrelsen underrättades och arkeologen Sven-Gunnar Broström kallades till platsen för att dokumentera fyndet. Totalt 38 skålgropar fanns inne i byggnaden och på hällen utanför på ytterligare fem platser.

- Det känns fantastisk att få vara med och upptäcka nya hällristningar. Det är en naturlig plats för dessa skålgropar med tanke på det höga läget i landskapet, säger Sara Bäckman bebyggelseantikvarie på Västmanlands läns museum.

Dokumentationsarbetet fortsätter under våren och fornlämningarna kommer sedan att registreras i Riksantikvarieämbetets databas över arkeologi - Fornsök.
 
- Vi är med och skriver historia, säger Robert Andersson, platschef på Hedensberg.