Konstdygnet 2020 - Hemmaresidens för konstnärer

När då var nu forntidens folk och fä
Konstdygnet 2020


Konstdygnet bjuder under våren 2020 in konstnärer från fyra län i Sverige att undersöka tiden i ofrivillig isolering. Hur påverkas skapandeprocessen när vi omfamnar ovissheten? Vilka känslor, tankar och idéer väcks till liv? Går det att kraftsamla och agera mitt i en paus? Tillsammans med forskare, filosofer och andra kulturaktörer gör vi en gemensam ansats att under hösten få mötas och reflektera kring månaderna som förändrade världen.

Tillsammans med forskare, filosofer och andra kulturaktörer gör vi en gemensam ansats att under hösten få mötas och reflektera kring månaderna som förändrade världen.

Konstdygnet “Värld i Träda” tar avstamp i Åsa Elzéns utställning ”Träda –Fogelstadgruppen och jord” som öppnar på Sörmlands museum 30 maj.

Att lägga en åker i träda innebär att under en period låta den vila från produktion för att motverka utarmning av jorden. När Elisabeth Tamm, som drev Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad i Sörmland under det tidiga 1900-talet, beställde en matta till biblioteket på gården ville hon att den skulle avbilda en åker i träda. Tamm såg trädan som ett praktiskt verktyg i jordbruket, men också som en politisk och psykologisk metafor för en tid som inrymmer möjlighet till eftertanke och återhämtning. Den historiska mattan går att se i Åsa Elzéns kommande utställning på Sörmlands museum. Då den blivit för skör att beträda har konstnären även skapat en ny version av mattan att samlas på och tänka utifrån. Trädan, i sin mångtydighet, problematiserar dagens fokus på framsteg och ekonomisk tillväxt som ligger till grund för normativ historieskrivning och pågående klimatkris.

Konstdygnet bjuder under våren 2020 in konstnärer från fyra län i Sverige att undersöka tiden i ofrivillig isolering. Hur påverkas skapandeprocessen när vi omfamnar ovissheten? Går det att kraftsamla och agera mitt i en paus? Tillsammans med forskare, filosofer och andra kulturaktörer gör vi en gemensam ansats att under hösten få mötas och reflektera kring månaderna som förändrade världen.


Villkor

Professionella konstnärer som är bosatta i – eller har en anknytning till – Sörmlands län, Uppsala län, Örebro län eller Västmanlands län kan söka. Fyra konstnärer kommer att bli antagna. Residenset är två veckor långt som den antagna residenskonstnären kan förlägga när hen vill under perioden juni-september 2020. Platsen är hemma eller i egen ateljé. Det konstnärliga arbetet redovisas under Konstdygnet på Sörmlands museum 1-2 oktober. Denna presentation kan bestå av ett verk, en gestaltning, en performance, en föreläsning/workshop eller något annat som konstnären delar med sig av till en publik.

Arvodet är på 25 000 SEK exkl. moms (F-skatt) och betalas ut 30 dagar efter antagning. Materialkostnader ingår. Har du inte F-skatt dras sociala avgifter av från arvodet. Ersättning för presentation under Konstdygnet tillkommer under hösten.


Kriterier och urval

Vi strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, uttryck och geografisk spridning. Vi tar hänsyn till professionalitet genom utbildning och tidigare erfarenheter. I ansökan behöver det inte finnas en klar idé om vad konstnären vill åstadkomma med sitt residens. Det går dock bra att ansöka med ett redan pågående projekt som konstnären vill fördjupa. En konstnär per län blir antagen och urvalet görs av arbetsgruppen för Konstdygnet.


Så här söker du

Ansökan ska innehålla: CV och ett brev (max 1 A4) där du berättar om ditt konstnärskap och varför du är intresserad av att medverka. Dokumentation av 3-5 st referensverk med tidigare arbeten/projekt som berättar vad du arbetar med som konstnär. Arbetsprover kan vara bilder, film- eller ljudlänkar (från t ex Youtube eller Soundcloud). Vi tar enbart emot ansökningar per e-post och dokumenten ska vara i pdf-format och anpassade i storlek för att kunna skickas via mail. Vi ser gärna att du namnger filer med förnamn_efternamn_nr. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Professionella konstnärer med anknytning till Västmanlands län skickar sin ansökan senast 15 maj till kontaktpersonen i Region Västmanland, Maria Lindgren, e-post: maria.lindgren@regionvastmanland.se
LADDA NER SOM PDF

 


Om Konstdygnet

Konstdygnet (tidigare Utbildningsdygnet) är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet. Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet. Under de första åren utgick innehållet från teman som främst fokuserade på konstutställningar ur ett arrangörsperspektiv. Under senare år har innehållet allt mer försökt fånga upp och reflektera över aktuella ämnen i vår samtid. Utöver lokala och regionala erfarenhetsutbyten är det nationella och internationella perspektivet viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang. Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Värdskapet för Konstdygnet är ambulerande mellan de fyra arrangörslänen.