Västmanlands läns museum vinner första pris för ÅRETS SAMTIDSDOKUMENTATION

Skitviken Foto Lasse Fredriksson


Västmanlands läns museum vinner pris för ÅRETS SAMTIDSDOKUMENTATION för dokumentationen och ljudvandringen kring Skitviken i Västerås. DOSS utser varje år ett museum eller kulturinstitution som lyfter fram och fördjupar insikten om företeelser i vår tid och sätter dem i ett sammanhang. DOSS vill med priset ÅRETS SAMTIDSDOKUMENTATION uppmärksamma särskilt inspirerande och nytänkande samtidsdokumentära projekt. 


Motiveringen till priset lyder:
Livet i Skitviken är en dokumentation från Västmanlands läns museum. Med små medel har de fångat en subkultur på en undanskymd plats omgiven av nya skrytbyggen i Västerås. Den har bland annat resulterat i att enskilda berättelser tillgängliggjorts via en app. Det gör det möjligt att lyssna på berättelserna samtidigt som man befinner sig på plats. Ett nytt och spännande grepp där insamling och utställning integreras.

- Det är helt fantastiskt kul att Västmanlands läns museum och våra samarbetspartners uppmärksammas nationellt för det här utforskande arbetet där vi försöker att utveckla metoder för att dokumentera det materiella och immateriella kulturarvet i Västmanland. Dokumentationen är ju också extra aktuell just nu i Coronatider eftersom dess gestaltning upplevs utomhus, är öppen dygnet runt och kan bli en del av en promenad! Ladda bara ner appen Västmanlands läns museum så finns den där, säger Jennie Schaeffer, länsmuseichef på Västmanlands läns museum. Vi har arbetat med pilotprojektet Skitviken tillsammans med Åbäcke Ordflod och HiStory för att hitta nya former för att dokumentera miljöer och berättelser som av tradition inte har dokumenterats.

Kriterierna för urvalet av samtidsdokumentationerna:
1. Lyfter fram och fördjupar insikter om företeelser eller fenomen med betydelse för vår egen tid
2. Uppmärksammar människor eller grupper i samhället som tidigare inte har fått sina berättelser dokumenterade på minnesinstitutioner
3. Innehåller originalitet och nytänkande

Livet i Skitviken dokumenterar industrisamhällets immateriella kulturarv, mer exakt det fritidsliv som uppstod på schaktmassorna från det reservkraftverk som byggdes på Mälarstranden 1917. Efter mer än ett sekel fortlever denna fristad i stort sett på samma vis som när den uppstod.

Dokumentationen av Båtklubben Piren i Skitviken ställer människorna i centrum men belyser också hur modern stadsplanering praktiskt kan ta hänsyn till och aktivt bevara historiska värden genom att inkludera dem som avvikande arkitektoniska markörer i en annars homogen och framåtblickande detaljplan.

Projektet har initierats och genomförts av två dokumentärförfattare (Inger Orre och Martin Hedén) som tidigare bland annat arbetat med radiodokumentärer. Under ett och ett halvt år har de regelbundet deltagit i och följt livet vid Skitviken. Syftet har varit att fånga stämningar, berättelser och attityder hos de människor som befolkar denna plats.

Den huvudsakliga gestaltningen utgörs av en ljudvandring eller snarare; ett ljudmuseum (invigd i oktober 2019), där detta komprimerade liv kan upplevas direkt på den plats där det försiggår genom en app som laddas hem i mobiltelefonen. Besökare kan vandra runt mellan skjulen och ta del av samtal, sånger, intervjuer och berättelser.

Ljudmuseet består av ”mikrodokumentärer” (5 – 10 minuter långa), kompletterade med bilder, kartor etc. Dessa dokumentärer kan avlyssnas under en promenad i Skitviken.

I arbetet med dokumentationen Skitviken - en rostig lustgård full av liv har Åbäcke Ordflod (Inger Orre och Martin Hedén), Västmanlands läns museum, Hi-Story Sweden AB och BKPiren samarbetat. Ekonomiskt har arbetet stötts av Västmanlands läns museum, Region Västmanland och Riksantikvarieämbetet genom Länsstyrelsen i Västmanland.

DOSS – Dokumentation av samtida Sverige är ett nätverk för alla som arbetar med samtidsdokumentation på svenska museer och andra kulturinstitutioner Sverige 
LÄS MER OM SKITVIKEN - EN ROSTIG LUSTGÅRD FULL AV LIV