När då var nu forntidens folk och fäAllemansland


ALLEMANSLAND – Lennart Hellsings halsbrytande universum

30 mars 2019 - 9 juni 2019Allemansland är en utställning om Lennart Hellsings halsbrytande universum. Dikterna i utställningen är hämtade från hans fantastiska barnböcker och bilderna kommer från konstnären och tecknaren Paul Ströyer. 

Välkommen in i en plats där vi alla undervisas av magister Tjeder han som stiger neder från sin sjuvåningskateder och lär oss att kusin absolut rimmar på vitamin och att Herr Gurka självklart dansar mazurka. 

Besök staden Annorlunda där alla fyrkanter är runda och självklart är bagare Bengtssons krokan i stan.

Utställningen är producerad av Tor Svae och Roger Josefsson i samarbete med Rabén & Sjögren förlag.

LenNart Hellsing

Lennart Hellsing föddes i Västanfors i Västmanland den 5 juni 1919, vilket innebär att han år 2019 skulle ha fyllt hundra år! Tyvärr gick han bort i december 2015.

Lennart Hellsing var son till köpmannen Paul Hellsing och Sigrid Rohloff, omgift Lange. Föräldrarna skildes när han var barn och från fem års ålder växte han upp hos morföräldrarna, direktören Carl-Otto Rohloff och Edith Louise.

Lennart tyckte inte så mycket om att gå i skolan när han var liten och hans skolfröken undrade vad det skulle bli av honom som skrev så dåligt. "Jag ska bli författare", svarade han. Och det blev han ju till slut men han började med att utbilda sig till ingenjör och journalist. Lennart tyckte nämligen att en författare skulle ha provat olika yrken då blev det lättare att kunna leva sig in i hur andra människor har det.

Hans första barnbok hette Katten blåser i silverhorn och kom 1945. I över sjuttio år i barnboksvärlden och över hundra böcker för barn, fortsatte han att vara en innovatör inom svensk barnlitteratur.

Under hela sitt vuxna liv arbetade Lennart Hellsing för att stärka barnbokens ställning, och han var fackligt aktiv under många decennier för att förbättra barnboksförfattarnas villkor. Han tog också initiativet till Svenska barnboksinstitutet (SBI) som grundades 1965 för att främja forskning och dokumentation kring barnlitteratur

Lennart Hellsing Fotograf Christian Saltas


PRESSBILDER


Allemansland

Allemansland