När då var nu forntidens folk och fäAteljé Wijgård 100 år


ATELJÉ WIJGÅRD 100 år

1 december 2018 - 31 mars 2019För 100 år sedan, år 1918, öppnade Ateljé Wijgård i Västerås. Under åren som gått har många västeråsare fotograferats i ateljén som minnen från bröllop, konfirmationer och födelsedagar. Andra bilder som togs är barnporträtt och bilder från studenten. 

Utställningen berättar om de två första fotograferna Emil Wijgård och hans son Kjell Wijgård som mellan åren 1918 och 1980 drev fotoateljén. Från de drygt 60 åren finns en fantastisk samling bilder kvar som ger glimtar ur Västerås och Västmanlands historia. Vi får också en bit spännande fotografihistoria genom sparade bilder från arbetet i fotoateljén.

Huvuddelen av utställningen visar Emil Wijgårds bilder. De är från första delen av 1900-talet och visar människor på arbetet, fritiden och i sina hem. Emil fotograferade i ateljén men reste också runt i Västerås och den omgivande landsbygden på sin motorcykel, för att på plats fotografera människor på deras arbeten och i deras hem. Variationen på olika typer av bilder är stor och visar på bredden på uppdrag för en fotograf under denna tid. Förutom porträtt och barnporträtt, tog också Emil Wijgård bilder från t ex olyckor, bränder och sporthändelser på uppdrag från den lokala pressen.

Kjell Wijgård var fotograf och konstnär och som studerat vid Otte Skölds målarskola i Stockholm åren 1942 och 1943. Han genomförde också självstudier under resor till Paris, Sydfrankrike, London, Spanien och Italien. Kjell Wijgård var också representerad i flera olika samlingsutställningar bland annat i New York och Bombay.

Kjells fotografier i utställningen är bland annat porträtt av familj och vänner men också av främlingar. De är fotograferade både i Västerås och andra platser i Västmanland men också från en stipendieresa i Frankrike 1948.

När Emil Wijgård pensionerades år 1950 tog sonen Kjell över fotoateljén och drev den fram till år 1980. Då såldes ateljén och drevs vidare av andra fotografer. År 2016 köptes namnet Ateljé Wijgård tillbaka av familjen och är numera en arkitektfirma.

När ateljén såldes år 1980 fanns en stor samling bilder. Emil och Kjell hade tillsammans tagit närmare 80 000 bilder. Samlingen förvaltas idag av Västerås stadsarkiv.

Utställningen är ett samarbete med släkten Wijgård. Föremålen och många av bilderna i utställningen är från släktens privata samling. I utställningen visas drygt 100 bilder i bildspel och inramade på vägg. Kvalitén på bilderna skiftar, eftersom många bilder är kopior gjorda från små pappersbilder i fotoalbum och från stora pappersbilder. Det viktiga har varit att göra ett bra och representativt bildurval.

Ett av Kjells barn berättar:

”En infallsvinkel har jag dock funderat på och det är Emils och Kjells olika sätt att ta sig an porträttfotografiet. I farfars bilder tittar nästan alltid den/de porträtterade personerna på fotografen. Det är ett slags fruset lugn över bilderna. Det har säkert till viss del att göra med de långa slutartiderna, men säkert var också idealet ett annat än när pappa tog vid. I pappas bilder finns mycket mer av rörelse. Det händer ofta att personerna tittar åt ett annat håll. Skärpedjupet är ibland kort för att hitta det väsentliga i uttrycket etc.”

Utställningen visas på Västmanlands läns museum under perioden 1 december 2018 – 24 mars 2019.


PRESSBILDER


Det är okänt vilka personerna på bilden är och var det är fotograferat. Bilden är från tiden kring år 1915. Foto Emil Wijgård.

Med porträttet ”Tant Sofi”, taget år 1944, deltog Kjell Wijgård i en fotoutställning i New York. Porträttet blev omslagsfoto till utställningskatalogen.   Foto Kjell Wijgård.

Kjell Wijgård läser sagor till sammans med en kamrat år 1919. Foto Emil Wijgård.

 Familjen Östholm år 1918. Det är okänt var bilden är tagen. Foto Emil Wijgård.