När då var nu forntidens folk och fäBerätta mer blad


BERÄTTA MERBerätta mer är ett faktamaterial med kulturmiljöer som utgångspunkt, producerat av Västmanlands läns museum. Faktabladen ska kunna användas av lärare med olika ämnen och årskurser direkt i deras arbete.

Nedan finner du en lista på material som är fritt att använda i skolundervisningen.Stenålder

De första västmanlänningarna var jägare och samlare under den period vi kallar för stenåldern. Den tidiga stenåldersmänniskan rörde sig över landet i takt med att djuren de jagade rörde på sig. Först när jordbruket fick spridning blev människan fast bosatt och befolkningsantalet ökade.

Bild och form på stenåldern 
Biologi på stenåldern
Engelska på stenåldern
Fysik på stenåldern
Geografi på stenåldern
Hemkunskap på stenåldern
Historia på stenåldern
Idrott och hälsa på stenåldern
Kemi på stenåldern
Matematik på stenåldern
Musik på stenåldern
Religion på stenåldern
Samhällskunskap på stenåldern
Svenska på stenåldern
Teknik på stenåldern
Textilslöjd på stenåldern
Trä och hårdslöjd på stenåldern

Bronsålder

Bronsåldern pågår mellan åren cirka 1800 f. Kr. till cirka 500 f. Kr. Perioden är uppkallad efter metallen brons som man nu börjar använda för att tillverka smycken och statusföremål med. Västmanlänningarna bor ofta i små byar där man kan hjälpas åt med jordbruk och djurhållning. I naturen hittar vi spår efter bronsåldersmänniskorna i form av hällristningar och gravhögar.

Bild och form på bronsåldern
Biologi på bronsåldern
Engelska på bronsåldern
Fysik på bronsåldern

Geografi på bronsåldern 
Hemkunskap på bronsåldern
Historia på bronsåldern
Idrott och hälsa på bronsåldern
Kemi på bronsåldern
Matematik på bronsåldern
Musik på bronsåldern

Religion på bronsåldern
Samhällskunskap på bronsåldern
Svenska på bronsåldern
Teknik på bronsåldern
Textilslöjd på bronsåldern
Trä och metallslöjd på bronsåldern


Järnålder

Järnåldern är indelad i perioderna förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid och vikingatid. Under perioden lär sig människan framställa järn vilket leder till en utveckling av redskap och bruksföremål. I naturen finner vi spår av järnåldersmänniskan i form av fornborgar, runstenar och kungsgravar.

Bild och form på järnåldern
Biologi på järnåldern
Engelska på järnåldern
Fysik på järnåldern
Geografi på järnåldern
Hemkunskap på järnåldern
Historia på järnåldern
Idrott och hälsa på järnåldern
Kemi på järnåldern
Matematik på järnåldern
Musik på järnåldern
Religion på järnåldern
Samhällskunskap på järnåldern
Svenska på järnåldern
Teknik på järnåldern
Textilslöjd på järnåldern
Trä och metallslöjd på järnåldern

Medeltid

Medeltiden i Sverige pågår mellan åren cirka 1050 och 1523. Tiden präglas av att Sverige blir kristet och avslutas med att Sverige blir enat under en kung. I Västmanland får järnet en viktig roll som kommer att påverka länets utveckling. De första städerna grundas och får sina stadsprivilegier med rätten att bedriva handel.

Bild och form på medeltiden
Biologi på medeltiden
Engelska på medeltiden
Fysik på medeltiden
Geografi på medeltiden
Hemkunskap på medeltiden
Historia på medeltiden
Idrott och hälsa på medeltiden
Kemi på medeltiden
Matematik på medeltiden
Musik på medeltiden
Religion på medeltiden
Samhällskunskap på medeltiden
Svenska på medeltiden
Teknik på medeltiden
Textilslöjd på medeltiden
Trä och metallslöjd på medeltiden