BERÄTTA MERBerätta mer är ett faktamaterial med kulturmiljöer som utgångspunkt, producerat av Västmanlands läns museum. Faktabladen ska kunna användas av lärare med olika ämnen och årskurser direkt i deras arbete.

STENÅLDER - BRONSÅLDER - JÄRNÅLDER - MEDELTID


De första västmanlänningarna var jägare och samlare under den period vi kallar för stenåldern. Den tidiga stenåldersmänniskan rörde sig över landet i takt med att djuren de jagade rörde på sig. Först när jordbruket fick spridning blev människan fast bosatt och befolkningsantalet ökade.

Nedan finner du en lista på material som är fritt att använda i skolundervisningen.

Bild och form på stenåldern 
Biologi på stenåldern
Engelska på stenåldern
Fysik på stenåldern
Geografi på stenåldern
Hemkunskap på stenåldern
Historia på stenåldern
Idrott och hälsa på stenåldern
Kemi på stenåldern
Matematik på stenåldern
Musik på stenåldern
Religion på stenåldern
Samhällskunskap på stenåldern
Svenska på stenåldern
Teknik på stenåldern
Textilslöjd på stenåldern
Trä och hårdslöjd på stenåldern

Bild och form på bronsåldern
Biologi på bronsåldern
Engelska på bronsåldern
Fysik på bronsåldern

Geografi på bronsåldern 
Hemkunskap på bronsåldern
Historia på bronsåldern
Idrott och hälsa på bronsåldern
Kemi på bronsåldern
Matematik på bronsåldern
Musik på bronsåldern

Religion på bronsåldern
Samhällskunskap på bronsåldern
Svenska på bronsåldern
Teknik på bronsåldern
Textilslöjd på bronsåldern
Trä och metallslöjd på bronsåldern


JÄRNÅLDER

2017 Kolarhagen - Kulturhistorisk utredning
2017 B4 Sankt Nicolai kyrka - restaureringsåtgärder på stiglucka, grindstolpar och kyrkogårdsmur
2017 B3 Karmansbo smedja - omläggning av tak
2017 Sala sjukhus - antikvarisk förundersökning
2017 Hangarbyggnad 101 Hässlö - utredning av kulturhistoriska värden
2017 Märta 22
2017 Kv Löparen 6, 7 och 9
2017 Djäkneberget
2017 Vanahem 1

MEDELTID

2016 B2 Skinnskattebergs herrgård -  brandåtgärder
2016 B10 Röda Längan - ombyggnation
2016 B9 Säterbo kyrka - renovering av fasad och lanternin
2016 B7 Biskopsgården - takomläggning
2016 B6 Nyströmska gården - utvändig renovering
2016 B8 Trefaldighetskyrkan - åtgärder av tätskikt på källarvägg
2016 B5 Kungsängen - ett modernistiskt brukssamhälle
2016 Kvicksund - analys av kulturhistoriska värden
2016 B3 Södra Björnön - dokumentation inför rivning ASEAs stugby
2016 B1 Eriksbergs kvarn - omläggning av tak, lagning av tak i kvarnkammare samt fönster